Õppimine välismaal

ERASMUS+ on Euroopa Liidu kõrgharidusalane programm, mille eesmärk on parandada kõrghariduse kvaliteeti ja kõrgkoolide rahvusvahelist koostööd, võimaldada üliõpilaste ja õppejõudude vaba liikumist riikide ja ülikoolide vahel ning edendada õpingute ja kvalifikatsioonide tunnustamist kogu Euroopa ulatuses.

Tallinna Ülikooli Erasmus harta number on 68286-EPP-1-2014-1-EPPKA3-ECHE.
Tallinna Ülikooli Erasmus kood on EE TALLINN05.

Erasmus+ programmi raames välisülikooli õppima minemine
Erasmus+ programmi raames välismaal praktika sooritamine
 

Erasmus+ üleilmne õpiränne toetab mobiilsusvõimalusi ka teiste väljaspool Euroopa Liidu riike asuvate rahvusvaheliste partneritega. TLÜ on seni üleilmse õpirände raames teinud koostööd muuhulgas Austraalia, Mehhiko,  Ukraina, Gruusia, Kasahstani, USA, Jaapani, Hong Kongi, Tai, Hiina, Sri Lanka ja Ghana ülikoolidega.

Ülikooli kahepoolsed koostöölepingud

Tallinna Ülikoolil on kahepoolsed koostöölepingud sõlmitud peamiselt partneritega väljaspool Euroopa Liitu. Bilateraalsed lepingud pakuvad tudengitele võimalust minna õppima partnerülikooli semestriks või akadeemiliseks aastaks. Vastavalt kokkuleppele ei tasu Tallinna Ülikooli tudengid sel perioodil vastuvõtvas ülikoolis õppemaksu. Välisülikoolis vahetusõpingute sooritamine annab võimaluse võtta aineid, mida Eestis koduülikool ei paku, panna ennast proovile elades ja õppides teistsuguses kultuurikeskkonnas, arendada oma keeleoskust ning luua endale konkurentsieelis tööturul.

Tallinna Ülikooli partnerülikoolide nimekiri

Vahetusõpinguid partnerülikoolis toetab Tallinna Ülikooli rahvusvahelistumise fond ja Tallinna Ülikooli stipendiumifond. Rahvusvahelistumise fondist toetatakse iga-aastaselt vahetusõpinguid kuni 5000 euroga, mis jagatakse stipendiumi saajate vahel. 

Rohkem infot partnerülikoolides õppimise kohta:

Anete Elken
Rahvusvahelise koostöö peaspetsialist
Strateegiabüroo
anete.elken@tlu.ee

Töötaja mobiilsus

Erasmus+ õppejõu- ja töötajavahetuse info on leitav Tallinna Ülikooli siseveebist: Enesetäiendamine välismaal Erasmusega (Euroopas)

Reisi sihtkoht on Euroopa Liidu liikmesriik, Euroopa Liidu kandidaatriik (Türgi, Põhja Makedoonia, Serbia) või Euroopa Liidu majanduspiirkonna riik (Island, Liechtenstein, Norra).

Euroopa-sisese mobilsuse teemal küsimustele vastab Marika Matvejeva, koolitus- ja mobiilsusspetsialist  marika.matvejeva@tlu.ee +372 619 9513

 

Erasmus+ üleilmne õpiränne (välispoliitika rahalistest vahenditest toetatav õpiränne KA171)

Erasmus+ üleilmse õpirände raames toetatakse mobiilsust Erasmus+ programmivälistesse kolmandatesse riikidesse ning nendest riikidest (v.a Andorra, Monaco, San Marino, Vatikani linnriik, Fääri saared, Šveits, Ühendkuningriik). Eesmärgiks on soodustada nii õppejõudude kui tudengite mobiilsust riikidega väljaspool EL-i.

 

Üleilmse õpirände raames toetatavad tegevused TLÜ töötajale: 

- Töötaja õpetamismobiilsus (5 päeva-2 kuud)

-Töötaja koolitusmobiilsus (5 päeva-2 kuud)

 

TLÜ on seni üleilmse õpirände raames teinud koostööd Austraalia, Mehhiko, LAV-i, Venemaa, Ukraina, Valgevene, Gruusia, Kasahstani, USA, Kanada, Jaapani, Hong Kongi, Tai, Hiina, Myanmari, Sri Lanka, Ghana, Mosambiigi ja India ülikoolidega. 

 

Üleilmset õpirännet koordineerib strateegiabüroo, lisainfo: 

Anete Elken
Rahvusvahelise koostöö peaspetsialist
Strateegiabüroo
anete.elken@tlu.ee

Last updated 06.11.2023 kell 10.48