Tallinna Ülikool toetab Eesti arengut teadustulemuste rakendamise, haritlaste ettevalmistamise, ühiskondliku mõttevahetuse ning akadeemilise partnerluse edendamise kaudu. Väärtustame professionaalsust, avatust, kvaliteeti ja ühtsust. Panustame tervet elulaadi väärtustavate hoiakute kujundamisse Eestis ning soovime ka tööandjana olla eeskujuks tervist väärtustava mõtteviisi rakendamisel.

Asudes tööle Tallinna Ülikooli on Teil võimalus anda oma panus Eesti suuruselt kolmanda avalik-õigusliku kõrgkooli kujunemisse kodumaal hinnatud ja rahvusvaheliselt tunnustatud teaduse ja hariduse keskuseks. Oleme läbi muutuste uuenenud ülikool ning selles, et siin pakutav haridus oleks kõrgetasemeline ja konkurentsivõimeline nii Eestis kui terves maailmas, on väga oluline osa igal töötajal.

Pakume oma liikmetele häid töötingimusi, aga ka võimalust liituda meie kultuurikollektiividega ning siin sporti teha. Tänu rahvusvahelisele meeskonnale saab ülikoolis töötades õppida tundma erinevaid kultuure: 14% akadeemilisest personalist on rahvusvahelised töötajad ning  välisüliõpilaste osakaal tudengite koguarvust on 11%. 

Töötajate värbamise ja valiku käigus koheldakse kandidaate võrdselt ning lähtutakse ülikooli isikuandmete töötlemise põhimõtetest.

 

 

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn