Strateegiabüroo ülesanne on toetada ja eest vedada ülikooli tervikliku arengu kavandamist. Strateegiabüroo tegevuste hulka kuuluvad ülikooli strateegilist juhtimist toetavate protsesside haldamine ja arendamine, organisatsioonianalüütika juhtimisotsuste ettevalmistamiseks, arengu planeerimiseks ja võrdluseks vajaliku teabe koondamine ja analüüsimine, juhtimisprotsesside toetamine andmeanalüütikaga ja infosüsteemide arendamine, kvaliteedijuhtimise korraldamine, strateegiliste partnerlussuhete arendamine ja rahvusvahelistumise koordineerimine, sh:

-    ülikooli arengukava, tegevuskavade ja aruannete koostamise protsessi juhtimine;
-    ülikooli arengu ja tegevuskeskkonna aruannete ja ülevaadete koostamine;
-    ülikooli institutsionaalse välishindamise protsessi juhtimine;
-    ülikooli arengut toetavate projektide algatamine ja koordineerimine;
-    ülikooli rahvusvaheliste koostöösuhete arendamine; 
-    ülikooli rahvusvahelise maine kujunemisele kaasaaitamine.
 

PostiaadressNarva mnt 25 (ruum T-222)  ja Uus-Sadama 5, 10120 Tallinn

E-postsb@tlu.ee

Inimesed

Strateegiabüroo
Nimi Amet Ruum E-mail Tel. nr.
Mikk Kasesalk strateegiajuht mikk.kasesalk@tlu.ee
Epp Nõmm juhtimisinfo tiimijuht epp.nomm@tlu.ee +372 640 9250
Hille Erik akadeemiline sekretär hille.erik@tlu.ee +372 640 9121
Kairi Märk projektide vanemnõustaja kairi.mark@tlu.ee +372 502 9181
Mahendra Mahey arendustegevuste peaspetsialist mahendra.mahey@tlu.ee
Anete Elken rahvusvahelise koostöö peaspetsialist A-226 anete.elken@tlu.ee 6199503
Riikka Pauliina Perkkiö rahvusvahelise koostöö spetsialist pauliina.perkkio@tlu.ee
Hedi Harzia analüütik hedi.harzia@tlu.ee
Kristi Umbleja kvaliteedijuht kristi.umbleja@tlu.ee
Annely Vattis analüütik
Kadi Vingisaar analüütik kadi.vingisaar@tlu.ee