Strateegiabüroo ülesanne on toetada ja eest vedada ülikooli tervikliku arengu kavandamist. Strateegiabüroo tegevuste hulka kuuluvad ülikooli strateegilist juhtimist toetavate protsesside haldamine ja arendamine, organisatsioonianalüütika juhtimisotsuste ettevalmistamiseks, arengu planeerimiseks ja võrdluseks vajaliku teabe koondamine ja analüüsimine, juhtimisprotsesside toetamine andmeanalüütikaga ja infosüsteemide arendamine, kvaliteedijuhtimise korraldamine, strateegiliste partnerlussuhete arendamine ja rahvusvahelistumise koordineerimine, sh:

-    ülikooli arengukava, tegevuskavade ja aruannete koostamise protsessi juhtimine;
-    ülikooli arengu ja tegevuskeskkonna aruannete ja ülevaadete koostamine;
-    ülikooli institutsionaalse välishindamise protsessi juhtimine;
-    ülikooli arengut toetavate projektide algatamine ja koordineerimine;
-    ülikooli rahvusvaheliste koostöösuhete arendamine; 
-    ülikooli rahvusvahelise maine kujunemisele kaasaaitamine.
 

PostiaadressNarva mnt 25 (ruum T-222)  ja Uus-Sadama 5, 10120 Tallinn

E-postsb@tlu.ee

Inimesed

Strateegiabüroo
Nimi Amet Ruum E-mail Tel. nr.
Mikk Kasesalk strateegiajuht M-626 mikk.kasesalk@tlu.ee
Merje Frey organisatsioonianalüütik M-615 merje.frey@tlu.ee +372 640 9118
Epp Nõmm juhtimisinfo tiimijuht M-563 epp.nomm@tlu.ee +372 640 9250
Marvi Pulver arendustegevuse peaspetsialist M-616 marvi.pulver@tlu.ee +372 640 9117
Laura Roop rahvusvahelise koostöö juht T-222 laura.roop@tlu.ee +372 640 9123
Kairi Märk arendusprojektide koordinaator T-222 kairi.mark@tlu.ee +372 619 9795
Annely Vattis analüütik M-563 annely.vattis@tlu.ee
Hedi Harzia analüütik