Kuulumine rahvusvahelistesse koostöövõrgustikesse on iga ülikooli jaoks oluline - kõrge renomeega võrgustik on oluline lisaväärtus ülikoolile. Võrgustike raames toimuva koostöö peamiseks väljundiks on ühised projektid, töögruppide kohtumised, mille raames kolleegid saavad kogemusi ja infot vahetada ning kujundada ühiseid seiukohti. Ülikoolide koostöövõrgustikud kasvanud ka olulisteks sisendi andjateks Euroopa Liidu kõrghariduspoliitika strateegiate loomisel. 

Tallinna Ülikool on 5 erineva võrgustiku liige:

UNICA-ga liitus TLÜ 2006. aastal. Võrgustik koondab enda alla Euroopa pealinnade ülikoole ning on koordineerib tegevusi erinevate valdkondlike töögruppide kaudu. TLÜ on aktiivne liige UNICA IRO töögrupis ning üks UNICA Green eestvedajatest. TLÜ Suvekool pani alguse ka UNICA suve- ja talvekooli töögrupile. 

2004. aastast on TLÜ EUA liige, mille missiooniks on Euroopa kõrghariduse ja teadustöö järjepidev edendamine. 2008. aastast kuulub ülikool ka EUA Council for Doctoral Education-sse. Selle nõukogu missiooniks on panustada doktoriõppe ja doktorantide koolituse  arendamisse,  eesmärgiga  muuta need nähtavamaks nii Euroopas kui rahvusvaheliselt.   

Lisaks on väga mitmete erialavõrgustike liikmed instituudid.

Võrgustikega koostööd koordineerib rektoraadi büroo.

Koostööd võrgustikega koordineerib:
Kätlin Keinast
Rektoraadi büroo
Tel: 6409 123 
e-mail: katlinke@tlu.ee