Kuulumine rahvusvahelistesse koostöövõrgustikesse on iga ülikooli jaoks oluline. Võrgustike raames toimuva koostöö peamiseks väljundiks on ühised projektid, töögruppide kohtumised, mille raames kolleegid saavad kogemusi ja infot vahetada ning kujundada ühiseid seisukohti. Ülikoolide koostöövõrgustikud on kasvanud olulisteks sisendiandjateks Euroopa Liidu kõrghariduspoliitika strateegiate loomisel. 

Tallinna Ülikool on 9 erineva võrgustiku liige:

UNICA-ga liitus Tallinna Ülikool 2006. aastal. Võrgustik koondab enda alla Euroopa pealinnade ülikoole ning on koordineerib tegevusi erinevate valdkondlike töögruppide kaudu. TLÜ on aktiivne liige UNICA IRO töögrupis ning on ka üks UNICA Green and SDGs eestvedajatest. TLÜ Rahvusvaheline suvekool pani alguse ka UNICA suve- ja talvekooli töögrupile. 

2004. aastast on TLÜ EUA liige, mille missiooniks on Euroopa kõrghariduse ja teadustöö järjepidev edendamine. 2008. aastast kuulub ülikool ka EUA Council for Doctoral Education-sse. Selle nõukogu missiooniks on panustada doktoriõppe ja doktorantide koolituse  arendamisse,  eesmärgiga  muuta need nähtavamaks nii Euroopas kui rahvusvaheliselt.   

2022. aastal liitus TLU FilmEU võrgustikuga. FilmEU, on Euroopa ülikoolide võrgustik ning on toetatud Euroopa Komisjon Erasmus+ programmist. Lisaks Tallinna ülikoolile kuuluvad võrgustikku Lusofona UniversityLUCA School of Arts ja Dún Laoghaire Institute of Art Design and Technology

Lisaks on instituudid väga mitmete erialavõrgustike liikmed.

Ülikoolis koordineerib võrgustikega koostööd strateegiabüroos rahvusvahelise koostöö peaspetsialist Anete Elken.

 

Last updated 06.11.2023 kell 10.48