Terra maja fassaad

Osakonna eesmärk on koordineerida ja kavandada Tallinna Ülikooli turundustegevust ning sise- ja väliskommunikatsiooni, lähtudes ülikooli ühtsest identiteedist ja organisatsiooni põhiväärtustest. Osakonna tegevus toimub kooskõlastatult ja koostöös ülikooli teiste üksustega.

Osakonna tegevused on:

  • ülikooli sise- ja väliskommunikatsiooni korraldamine;
  • Eesti-sisese ja rahvusvahelise tasemeõppe turunduse strateegiline planeerimine ning elluviimine;
  • ülikooli liikmete ja koostööpartnerite nõustamine oma tegevusvaldkondades
  • ülikooli brändi hoidmine ja arendamine;
  • loovlahenduste loomine (sh trükiste, reklaamide, roll-upide, bannerite jm kujundamine, bränditoodete väljatöötamine ja tellimine);
  • fotode, videote, lühifilmide ja sotsiaalmeedia tehniliste lahenduste tootmine koostöös partneritega
  • ülikooli sündmuste korraldamine ja esinduskollektiivide tegevuse toetamine;
  • partnerlus- ja vilistlassuhete arendamisega seotud tegevuste läbiviimine.

 

Võta ühendust

Narva mnt 25 ja 29, 10120 Tallinn (ruumides T223, T217, S112)
Osakonna e-post: pr@tlu.ee
Telefonid: 640 9120 (Kadri Kiigema, juhataja, turundusjuht),
640 9142 (Sulev Oll, kommunikatsioonijuht)