Õppenõustaja eesmärgiks on toetada üliõpilasi nende õpingutes. Nõustaja juurde võid pöörduda õpingute planeerimise, erialavaliku, õpimotivatsiooni, ülikoolisüsteemi, õpioskuste ja ülikoolis kohanemisega seotud küsimustes. Samuti juhul kui soovid arutada võimalusi poolelijäänud õpingute lõpetamiseks. Lisaks individuaalsetele kohtumistele korraldavad õppenõustajad üliõpilastele õppetöö ja õppimisega seotud teemadel infotunde ja seminare.

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut
 

Filmikunst (RKH)

Ly Pulk

Ristmeedia (BA)
Audiovisuaalne meedia (BA)
Dokumentaalfilm (MA)

Maria-Silvia Kaarep

Suhtekorraldus (BA)
Reklaam ja suhtekorraldus (BA)
Ajakirjandus (BA)
Koreograafia (BA, MA)

Lina Žuravskaja

Nüüdismeedia (MA)
Kommunikatsioonijuhtimine (MA)
Ekraanimeedia ja innovatsioon (MA)
Filmikunst - Kino Eyes (MA, ühisõppekava)

Crisely Apri

Integreeritud kunst, muusika ja multimeedia (BA)
Kunstiõpetaja (MA, ühisõppekava EKAga)
Muusikaõpetaja (MA, ühisõppekava EMTAga)

Julia Voinova
Audiovisuaalkunstid ja meediauurigud (PhD) Kaia-Liisa Jõesalu
Digitehnoloogiate instituut
 

Informaatika (BA)

Helen Kuldkepp

Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (BA)
Matemaatikaõpetaja (MA)

Maria Saar

Infoteadus (MA)
Haridustehnoloogia (MA)
Infotehnoloogia juhtimine (MA)
Informaatikaõpetaja (MA)

Merilin Tohver
Infoteadus (BA) Ingrid Sander

Digitaalsed õpimängud (MA)
Inimese ja arvuti interaktsioon (MA)
Avatud ühiskonna tehnoloogiad (MA)
Interaktsioonidisain (MA)
Infoühiskonna tehnoloogiad (PhD)

Kristi Oikimus
Haridusteaduste instituut
 

Alushariduse pedagoog (BA, MA)
Andragoogika (BA, MA)
Eripedagoogika (BA, MA)
Hariduse juhtimine (MA)
Kasvatusteadused (MA)
Kaasav haridus (MA)

Juta Luuri

Klassiõpetaja (INT)
Pedagoogika (BA)
Kutsepedagoogika (BA)
Sotsiaalpedagoogika (BA)
Noorsootöö (RKH)
Kutseõpetaja (MA, ühisõppekava TTÜga)
Mitme aine õpetaja (MA)
Noorsootöö korraldus (MA)

Katerina Koreškova
Kasvatusteadused (PhD) Elina van der Toorn
Haridusinnovatsiooni juhtimine (MA) Sandra Kaljumäe
Humanitaarteaduste instituut
 
Eesti filoloogia (BA)
Vene filoloogia (BA)
Keeleteadus ja keeletoimetamine (MA)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (MA)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (MA)
Slaavi keeled ja kultuurid (MA)
Helina Puksmann

Aasia uuringud (BA)
Ajalugu (BA)
Antropoloogia (BA)
Filosoofia (BA)
Ajalugu (MA)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (MA)
Kirjalik tõlge (MA)
Kultuuriteadus (BA)
Aasia uuringud (MA)
Kultuuriteooria ja filosoofia (MA)
Suuline tõlge (MA)
Võõrkeeleõpetaja (MA)

Signe Steinpilm

Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid (BA)
Kirjandusteadus (MA)

Eva-Maria Kinkar
Interdistsiplinaarsed humanitaarteadused - Artes Liberales (BA)
Antropoloogia (MA)
Eesti uuringud (MA)
Kirjandus-, visuaalkultuuri ja filmiteooria (MA, ühisõppekava EKA)
Lingvistika (PhD)
Kultuuride uuringud (PhD)
Ajalugu (PhD)
Maris Peters
Loodus- ja terviseteaduste instituut
 

Organisatsioonikäitumine (MA)
Tervisekäitumine ja  heaolu (PhD)
Psühholoogia (PhD)
Analüütiline biokeemia (PhD)
Füüsika (PhD)
Ökoloogia (PhD)
Komplekssed süsteemid loodusteadustes (PhD)

Greete Horn

Psühholoogia (MA)
Heaolu ja tervisekäitumine (MA)

Sille Silluta
Psühholoogia (BA) Kädli Riitsaar
Kehakultuur (BA)
Kehakultuuri õpetaja (MA)
Lotte-Triin Telgmaa (Räägu 49)

Rekreatsioonikorraldus (BA, MA)
Kunstiteraapiad (MA)

Karin Esop (Räägu 49)
Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö (BA)
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (MA)
Ann Ojaste (Räägu 49)

Bioloogia (BA)
Integreeritud loodusteadused (BA)
Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia (MA)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MA)

Marianne Paapstel
Keskkonnakorraldus (BA, MA)
Linnakorraldus (MA)
Anne Timm
Ühiskonnateaduste instituut
 

Õigusteadus (BA, inglise keeles)
Riigiteadused (MA)
Politoloogia (MA)
Inimõigused digitaalses ühiskonnas (MA)

Maarja-Liis Viljak

Riigiteadused (BA)
Poliitika ja valitsemine (BA)
Sotsioloogia (BA ja MA)

Tamara Statsenko

Haldus- ja ärikorraldus (BA)
Sotsiaaltöö (BA)

Marika Voogre

Õigusteadus (BA, eesti keeles)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused (BA)
Rahvusvahelised suhted (MA)
Õigusteadus (MA)

Irene Kollo

Kreete Alasoo

Sotsiaaltöö (MA)
Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse (MA)
Sotsiaalne ettevõtlus (MA)
Riigi- ja poliitikateadused (PhD)
Sotsioloogia (PhD)
Sotsiaaltöö (PhD)
Demograafia (PhD)

Agnes Janson
Haapsalu kolledž
 
Kõik erialad Anneli Kasesalu