Õppenõustaja eesmärgiks on toetada üliõpilasi nende õpingutes. Nõustaja juurde võid pöörduda õpingute planeerimise, erialavaliku, õpimotivatsiooni, ülikoolisüsteemi, õpioskuste ja ülikoolis kohanemisega seotud küsimustes. Samuti juhul kui soovid arutada võimalusi poolelijäänud õpingute lõpetamiseks. Lisaks individuaalsetele kohtumistele korraldavad õppenõustajad üliõpilastele õppetöö ja õppimisega seotud teemadel infotunde ja seminare.

Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut
 
Filmikunst (BA)
Televisioon: režii, toimetamine ja tootmine (MA)
Ly Pulk

Audiovisuaalne meedia (BA)
Ristmeedia filmis ja televisioonis (BA)
Dokumentaalfilm (MA)

Siiri Häidma

Suhtekorraldus (BA)
Reklaam ja imagoloogia (BA)
Reklaam ja suhtekorraldus (BA)
Ajakirjandus (BA)

Lina Žuravskaja

Kommunikatsioonijuhtimine (MA)
Filmikunst - Kino Eyes (MA, ühisõppekava)
Operaatorikunst - Viewfinder (MA, ühisõppekava)

Kea Kiviraijuja

Koreograafia (BA, MA)
Kommunikatsioon (MA)
Nüüdismeedia (MA)

Helen Kauksi

Kunstiõpetus (BA)
Integreeritud kunst, muusika ja multimeedia (BA)
Muusika (BA)
Kunstiõpetaja (MA, ühisõppekava EKAga)
Muusikaõpetaja (MA, ühisõppekava EMTAga)

Mari Kirme
Audiovisuaalkunstid ja meediauurigud (PhD) Eliisa Sokk
Digitehnoloogiate instituut
 
Informaatika (BA) Merily Müürsepp
Infoteadus (MA)
Haridustehnoloogia (MA)
Infotehnoloogia juhtimine (MA)
Maria Saar
Matemaatika (BA)
Infoteadus (BA)
Matemaatikaõpetaja (MA)
Lea Sild
Digitaalraamatukogundus (MA)
Digitaalsed õpimängud (MA)
Inimese ja arvuti interaktsioon (MA)
Avatud ühiskonna tehnoloogiad (MA)
Infoühiskonna tehnoloogiad (PhD)
Info- ja kommunikatsiooniteadused (PhD)
Kristi Oikimus
Haridusteaduste instituut
 

Alushariduse pedagoog (BA, MA)
Andragoogika (BA, MA)
Eripedagoogika (BA)
Eripedagoog-nõustaja (MA)
Hariduse juhtimine (MA)
Kasvatusteadused (MA)

Juta Luuri
Klassiõpetaja (INT)
Pedagoogika (BA)
Kutsepedagoogika (BA)
Noorsootöö (RKH)
Kutseõpetaja (MA, ühisõppekava TTÜga)
Mitme aine õpetaja (MA)
Noorsootöö korraldus (MA)
Katerina Koreškova
Kasvatusteadused (PhD) Elina van der Toorn
Haridusinnovatsiooni juhtimine (MA) Reet Sillavee
Humanitaarteaduste instituut
 
Aasia uuringud (BA)
Eesti filoloogia (BA)
Eesti keel kui teine keel ja eesti kultuur (BA)
Humanitaarteadused (BA)
Kultuuriteadus (BA)
Referent-toimetaja (BA)
Vene filoloogia (BA)
Aasia uuringud (MA)
Keeleteadus ja keeletoimetamine (MA)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (MA)
Eesti keele kui teise keele õpetaja (MA)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (MA)
Slaavi keeled ja kultuurid (MA)
Kultuuriteooria ja filosoofia (MA)
Helina Puksmann

Ajalugu (BA)
Antropoloogia (BA)
Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid (BA)
Filosoofia (BA)
Inglise keel ja kultuur (BA)
Romaani keeled ja kultuurid (BA)
Saksa keel ja kultuur (BA)Ajalugu (MA)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (MA)
Kirjalik tõlge (MA)
Kirjandusteadus (MA)
Suuline tõlge (MA)
Võõrkeeleõpetaja (MA)

Eva-Maria Kinkar
Interdistsiplinaarsed humanitaarteadused - Artes Liberales (BA)
Antropoloogia (MA)
Eesti uuringud (MA)
Kirjandus-, visuaalkultuuri ja filmiteooria (MA)
Võrdlev kirjandusteadus ja kultuurisemiootika (MA, ühisõppekava EKA)
Lingvistika (PhD)
Kultuuride uuringud (PhD)
Ajalugu (PhD)
Maris Peters
Loodus- ja terviseteaduste instituut
 

Organisatsioonikäitumine (MA)
Tervisekäitumine ja  heaolu (PhD)
Pühholoogia (PhD)
Analüütiline biokeemia (PhD)
Füüsika (PhD)
Ökoloogia (PhD)

Greete Horn
Psühholoogia (BA, MA) Sille Silluta
Psühholoogia (BA, MA) Kädli Riitsaar
Kehakultuur (BA)
Kehakultuuri õpetaja (MA)
Lotte-Triin Telgmaa (Räägu 49)

Rekreatsioonikorraldus (BA, MA)
Käsitöö ja kodundus (BA)
Töö- ja tehnoloogiaõpetus (BA)
Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö (BA)
Käsitöö ja kodunduse õpetaja (MA)
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (MA)
Töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja (MA)

Karin Esop (Räägu 49)
Kunstiteraapiad (BA, MA) Polina Hanenko

Bioloogia (BA)
Füüsika (BA)
Geoökoloogia (BA)
Integreeritud loodusteadused (BA)
Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia (MA)

Marianne Paapstel
Keskkonnakorraldus (BA, MA)
Maastike ökoloogia (MA)
Linnakorraldus (MA)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MA)
Anne Timm
Ühiskonnateaduste instituut
 

Õigusteadus (BA, eesti ja inglise keeles)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused (BA)
Rahvusvahelised suhted (MA)

Maris Liström

Õigusteadus (BA, eesti ja inglise keeles)
Sotsiaalteadused (BA)
Õigusteadus (MA)
Inimõigused digitaalses ühiskonnas (MA)
Haldusjuhtimine (MA)
Riigiteadused (MA)
Politoloogia (MA)

Maris Liström

Riigiteadused (BA)
Poliitika ja valitsemine (BA)
Sotsioloogia (BA ja MA)
Sotsiaalne ettevõtlus (MA)

Tamara Statsenko

Haldus- ja ärikorraldus (BA)
Sotsiaaltöö (BA)

Marika Voogre

Sotsiaaltöö (MA)
Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse (MA)
Riigi- ja poliitikateadused (PhD)
Sotsioloogia (PhD)
Sotsiaaltöö (PhD)
Demograafia (PhD)

Ave Põldmets-Ruut
Haapsalu kolledž
 
Kõik erialad Anneli Kasesalu
Rakvere kolledž
 
Kõik erialad Külli Vilepill