Õppenõustaja eesmärgiks on toetada üliõpilasi nende õpingutes. Nõustaja juurde võid pöörduda õpingute planeerimise, erialavaliku, õpimotivatsiooni, ülikoolisüsteemi, õpioskuste ja ülikoolis kohanemisega seotud küsimustes. Samuti juhul kui soovid arutada võimalusi poolelijäänud õpingute lõpetamiseks. Lisaks individuaalsetele kohtumistele korraldavad õppenõustajad üliõpilastele õppetöö ja õppimisega seotud teemadel infotunde ja seminare.

Üliõpilaste nõustamiskeskuse leiad siit

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut
 
 

Ristmeedia (BA)
Audiovisuaalne meedia (BA)

Filmikunst (RKH)
Dokumentaalfilm (MA)

Maria-Silvia Kaarep

Reklaam ja suhtekorraldus (BA)
Ajakirjandus (BA)
Koreograafia (BA, MA)

Nüüdismeedia (MA)

Lina Žuravskaja

Kommunikatsioonijuhtimine (MA)
Ekraanimeedia ja innovatsioon (MA)
Filmikunst - Kino Eyes (MA, ühisõppekava)

Crisely Apri

Integreeritud kunst, muusika ja multimeedia (BA)
Kunstiõpetaja (MA, ühisõppekava EKAga)
Muusikaõpetaja (MA, ühisõppekava EMTAga)

Liesel Ets
Audiovisuaalkunstid ja meediauurigud (PhD) Kerli Aguraiuja
Digitehnoloogiate instituut
 

Informaatika (BA)
Infoteadus (BA, MA)

Helen Kuldkepp

Infoühiskonna tehnoloogiad (PhD)

Maria Saar

Haridustehnoloogia (MA)

Informaatikaõpetaja (MA)

Teele Vill

Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (BA)
Matemaatikaõpetaja (MA)

Infotehnoloogia juhtimine (MA)

Ingrid Sander

Digitaalsed õpimängud (MA)
Inimese ja arvuti interaktsioon (MA)
Avatud ühiskonna tehnoloogiad (MA)
Interaktsioonidisain (MA)
Tehisintellekti lahendused jätkusuutlikele ühiskondadele (MA)

Kristi Oikimus
Haridusteaduste instituut
 

Alushariduse pedagoog (BA, MA)
Andragoogika (BA, MA)
Eripedagoogika (BA, MA)
Hariduse juhtimine (MA)
Kasvatusteadused (MA)
Kaasav haridus (MA)
Klassiõpetaja (INT)
Kutsepedagoogika (BA)
Kutseõpetaja (MA, ühisõppekava TTÜga)
Mitme aine õpetaja (MA)
Noorsootöö (RKH)
Noorsootöö korraldus (MA)
Pedagoogika (BA)

Katerina Chikhran

Kasvatusteadused (PhD)

Elina van der Toorn
Haridusinnovatsiooni juhtimine (MA) Salome Khurtsidze
Humanitaarteaduste instituut
 

Eesti filoloogia (BA)
Vene filoloogia (BA)
Keeleteadus ja keeletoimetamine (MA)

Kirjandusteadus (MA)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (MA)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (MA)
Slaavi keeled ja kultuurid (MA)

Helina Puksmann

Aasia uuringud (BA)
Ajalugu (BA)
Antropoloogia (BA)
Filosoofia (BA)
Kultuuriteadus (BA)

Aasia uuringud (MA)
Ajalugu (MA)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (MA)
Kirjalik tõlge (MA)
Kultuuriteooria ja filosoofia (MA)
Nüüdiskultuur (MA)    
Suuline tõlge (MA)
Võrdlev filosoofia (MA)
Võõrkeeleõpetaja (MA)

Signe Steinpilm

Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid (BA)
Linnakorraldus (MA)

Karmen Alamets
Interdistsiplinaarsed humanitaarteadused - Artes Liberales (BA)
Antropoloogia (MA)
Eesti uuringud (MA)
Kirjandus-, visuaalkultuuri ja filmiteooria (MA, ühisõppekava EKA)
Lingvistika (PhD)
Kultuuride uuringud (PhD)
Ajalugu (PhD)
Maris Peters
Loodus- ja terviseteaduste instituut
 

Organisatsioonikäitumine (MA)
Tervisekäitumine ja  heaolu (PhD)
Psühholoogia (PhD)
Komplekssed süsteemid loodusteadustes (PhD)

Greete Horn

Psühholoogia (MA)
Heaolu ja tervisekäitumine (MA)

Sille Silluta
Psühholoogia (BA) Kädli Riitsaar

Kehakultuur (BA) päevaõpe

 

Kehakultuur (BA) sessioonõpe
 

Sirje Vaask (ajutise asendajana)

 

Katrin Soidra-Zujev

Rekreatsioonikorraldus (BA, MA)
Kunstiteraapiad (MSc)

Karin Esop

Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö (BA)
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (MA)
Kehakultuuri õpetaja (MA)

Ann Ojaste

Bioloogia (kõrvalerialaga) (BSc)
Integreeritud loodusteadused (BSc)
Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia (MSc)
Loodusteaduste õpetaja (MA)

Marianne Paapstel
Keskkonnakorraldus (BA, MA)
 
Anne Timm
   
Ühiskonnateaduste instituut
 

Riigiteadused (BA)
Poliitika ja valitsemine (BA)
Sotsioloogia (BA ja MA)
Sotsiaalne ettevõtlus (MA)

Tamara Statsenko

Haldus- ja ärikorraldus (BA)
Sotsiaaltöö (BA)
Sotsiaalpedagoogika (BA)

Marika Voogre

Õigusteadus (BA, eesti keeles)
Inimõigused digitaalses ühiskonnas (MA)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused (BA)
Rahvusvahelised suhted (MA)
Õigusteadus (MA)
 

Kreete Alasoo

Riigi- ja poliitikateadused (PhD)
Sotsioloogia (PhD)
Sotsiaaltöö (PhD)
Demograafia (PhD)

Riigiteadused (MA)
Politoloogia (MA)

Triin Vendik

Õigusteadus (BA, inglise keeles)
Sotsiaaltöö (MA)
Lastekaitse (MA)
Vaidluste kohtuväline lahendamine (MA)

Maria Lepik
Haapsalu kolledž
 
Kõik erialad Anneli Kasesalu