Hea vilistlane!

Avatud loengud, erialakonverentsid, arutlusõhtud ja näitused on ülikoolielu loomulik osa – kõigest sellest olete oodatud osa võtma ka vilistlasena. Üha kasvava kogemustepagasiga erialaspetsialistina võib Teile pakkuda huvi enesetäiendamine avatud akadeemias, keelekursustel ning suveülikoolis. Akadeemilise raamatukogu uksed on jätkuvalt avatud. Samuti on Teil võimalik kasutada karjäärinõustajate abi oma professionaalse elu planeerimisel.

Kuuludes Tallinna Ülikooli vilistlaste kogukonda püsite paremini kursis siin toimuvate sündmustega ja vilistlasüritustega. Kuigi nende sündmuste peamine eesmärk on pakkuda osalejatele uusi teadmisi ja võimalusi kaasa rääkida, on neil ka oluline lisaväärtus iga vilistlase jaoks – seal on Teil võimalus kohtuda oma vanade õpingukaaslastega ja sõlmida uusi tutvusi.


Tutvu silmapaistvate vilistlastega | Tutvu vilistlaskoguga