tallinna ülikooli mare hoone

Tallinna Ülikool on suurim humanitaarteadusi õpetav ülikool Tallinnas ja suuruselt kolmas avalik-õiguslik ülikool Eestis. Meil õpib üle 7500 üliõpilase ning töötab ligi 400 õppejõudu ja teadlast.

Soovides saavutada paremat kooskõla ühiskonna vajadustega, oleme võtnud eesmärgiks saada targa eluviisi eestvedajaks Eestis. Tark eluviis tähendab eelkõige teaduspõhiseid otsuseid nii ühiskonna kui ka kodaniku paremaks toimetulekuks. 

Tallinna Ülikool on viimase 13 aastaga liitnud endaga hulga õppe- ja teadusasutusi. See on oluliselt laiendanud ülikooli vastutusvaldkondade skaalat, mis täna ulatub õpetajakoolitusest koreograafiani.

Ülikooli viis fookusvaldkonda on: haridusuuendus, digi- ja meediakultuur, kultuurilised kompetentsid, terve ja jätkusuutlik eluviis ning ühiskond ja avatud valitsemine.

Alates 1. septembrist 2015 esindab igat valdkonda vastav akadeemiline instituut, kuuenda instituudi ülesandeks on kõigi nende instituutide toetamine digitaaltehnoloogiate ja analüütikaga. Lisaks on ülikoolil kaks regionaalset kolledžit, üks Rakveres, teine Haapsalus.