Välisõpingute planeerimine

Välisõpingud või välispraktika on võimalik sooritada ka ilma ülikoolist stipendiumit taotlemata. Selleks võib olla näiteks mõni välisülikooli juures toimuv vahetussemester, välispraktika ettevõtte või organisatsiooni juures, suve- või talveülikoolis osalemine jms.
 
Et välisriigis sooritatud õpinguid või praktikat õpingukava osana arvestada saaks, tuleb enne välisriiki siirdumist kokku leppida kohtumine enda õppenõustajaga, et kinnitada välisriigis läbitavate õpingute või praktika sisuline sobivus ja võimalused ainepunktide ülekandmiseks pärast välismaal viibitud perioodi.
 
Välismaa soorituste ülekandmiseks esitab üliõpilane oma koduüksusele õpingute- või praktikaplaani ja kogub sellele vajalikud allkirjad. Koduülikoolist allkirjastab dokumendi üliõpilase praktikajuhendaja. NB! Kuna välisriikide ettevõtetel ei ole võimalik enamasti dokumenti digitaalselt allkirjastada, tuleb dokumendile koguda kõik skaneeritud allkirjad.

Õppekorralduslik info

Üliõpilastel pikeneb õpingute nominaalkestus juhul, kui üliõpilane õpib välisriigi õppeasutuses või viibib välisriigi ettevõttes praktikal ühes semestris vähemalt kolm kuud ja sealt saadud õppetulemusi arvestatakse TLÜ-s semestri kohta vähemalt 15 EAP ulatuses õppekava täitmise osana.
 
Välismaal viibitud semestril ei tule koduülikoolis esitada enda õpingukava. Kui üliõpilane on enda õppenõustajale teada andnud, et soovib viibida terve semestri vältel välismaal õpingutel või praktikal, vormistab üliõpilase üksus üliõpilaste kohta ÕISis välisõppesse siirdumise korralduse.
 
Lühiajaliselt semestri kestel välismaale suundudes ei tohi end koduülikoolis registreerida ainesse, mille soovite pärast välismaalt saadud tulemusega asendada.

Pärast välisõpinguid/praktikat

Peale välisõpinguid tuleb koduülikoolile esitada välisülikoolist saadud hinneteleht (Transcript of Records), milles on esitatud üliõpilase õppetöö tulemused. Praktika lõppedes tuleb koduülikoolile esitada praktika sisu, kestvust ning tulemusi kirjeldav praktika tõend koos ettevõtte praktikajuhendaja allkirjaga. Kui praktikaettevõttel ei ole enda tõendit, võib kasutada ülikooli vormi.
 
Kõik välismaal saavutatud ainepunktid tuleb kanda üle VÕTA avalduse alusel. Üliõpilane täidab ainepunktide ülekandmise avalduse ÕISis.