• Tallinna Ülikooli logo tohib kasutada üksnes allpool näidatud kujul ja värvides. Kui kasutuskoht vähegi võimaldab, tuleb kasutada värvilist versiooni. 
  • Logo ei tohi muuta, deformeerida ega ebakvaliteetselt eksponeerida.
  • Logo ümber peab kasutamisel jätma igast servast vaba ruumi, mis on võrdne 1/2 logo kõrgusest.

TLU logo

Logo failid kujundajale

PDF (eestikeelne)
PDF (ingliskeelne)
PDF(eestikeelne, valge)
PDF(eestikeelne, must)

Antud failid sobivad logo lisamiseks trükisele jm pindadele ning on kasutatavad enamlevinud kujundusprogrammides. PDF on vaadeldav ka Acrobat Readeriga.

Logo failid lõppkasutajale

JPG (eestikeelne, värviline) 
JPG (eestikeelne, mustvalge)
JPG (ingliskeelne, värviline)
JPG (ingliskeelne, mustvalge)

Antud failid sobivad igas arvutis tekstitöötlustarkvaraga kasutamiseks. Dokumentides, mille lõppväljundiks on must-valge väljatrükk tuleb kasutada must-valget logo.  

Kõikide logo kasutamist puudutavate küsimustega palume pöörduda:

Kristjan Kalde
kujundaja 

Telefon(+372) 6409 141