Alates 2015. aastast on ülikoolis välja kujunenud 2-sammuline nõustamissüsteem. 1. samm viitab üliõpilase esmasele kontaktile erinevate üliõpilaseluga seotud murede korral. Enamikel juhtudel on selleks inimeseks/kontaktiks akadeemilise üksuse õppenõustaja. 2. sammu nõustaja poole pöördumine on vajalik juhul, kui üliõpilase mure on spetsiifilisem ja lahendamine nõuab lisasekkumist nt akadeemilise üksuse õppejuhi, õppekava kuraatori poolt. Kahesammuline nõustamissüsteem võimaldab üliõpilasi efektiivsemat nõustamist/abistamist.