Tallinna Ülikool on sõlminud kahepoolseid koostöölepinguid 43 partnerülikooliga. Partnerülikoolidega koostöö eesmärgiks on soodustada rahvusvaheliste kontaktide tekkimist ja laienemist, õppejõudude ja üliõpilaste mobiilsusvõimaluste suurendamist, ühiste uurimisprojektide arendamist ja teadustöö edendamist. Lisaks kahepoolsetele koostöölepingutele on ülikoolil üle 400 Erasmus+ koostööpartneri nii Euroopas kui väljapool Euroopa Liitu (Erasmus+ KA107 International Credit Mobility). 

Kahepoolsete koostöölepingute raames on võimalik nii tudengite kui töötajate mobiilsus. Erasmus+ koostööpartnerite nimekiri on siin Vaata kõiki partnerkõrgkoole SoleMove'ist

Tallinna Ülikool on sõlminud koostöölepingud järgmiste partnerülikoolidega:

Last updated 09.09.2021 kell 16.15