Tallinna Ülikool on sõlminud kahepoolseid koostöölepinguid 42 partnerülikooliga. Partnerülikoolidega koostöö eesmärk on soodustada rahvusvaheliste kontaktide tekkimist ja laienemist, õppejõudude ja üliõpilaste mobiilsusvõimaluste suurendamist, ühiste uurimisprojektide arendamist ja teadustöö edendamist. Lisaks kahepoolsetele koostöölepingutele on ülikoolil üle 400 Erasmus+ koostööpartneri. 

Tallinna Ülikool on sõlminud koostöölepingud järgmiste partnerülikoolidega: