Tallinna Ülikool on sõlminud kahepoolseid koostöölepinguid 41 partnerülikooliga. Eesmärk on soodustada Tallinna Ülikooli ja partnerülikoolide vaheliste kontaktide tekkimist ja laienemist, mõlemale poolele kasulikku koostööd, ühiste uurimisprojektide arendamist, teadustöö edendamist, õppejõudude ja üliõpilaste vahetamist.

NB! Vastastikusel kokkuleppel Euroopa partnerülikoolidega vahetatakse tudengeid ERASMUS lepingute raames. 

Koostöö partnerülikoolidega

Tallinna Ülikool on sõlminud koostöölepingud järgmiste partnerülikoolidega:
Afganistan

Kabuli Ülikool

Bulgaaria

Sofia Ülikool

Gruusia

Tbilisi Riiklik Ülikool
Shota Rustaveli Riiklik Ülikool, Batumi
Ilia Riiklik Ülikool
Akaki Tsereteli Riiklik Ülikool 

Hiina

Pekingi võõrkeelte ülikool
Shanghai Majandusülikool
Hiina Kommunikatsiooniülikool

Hispaania

Granada Ülikool

Jaapan

Waseda Ülikool
Tsukuba Ülikool 
Yamagata Ülikool 
Gakushuini Naistekolledž 

Korea

Kyung Hee Ülikool
Ajou Ülikool
Kyungpook Ülikool 
Chungbuk Ülikool

Küpros

Küprose Tehnikaülikool

Leedu 

Vytautas Magnuse Ülikool 

Lõuna- Aafrika Vabariik

Loode (North-West) Ülikool

Läti

Läti Ülikool

Mehhiko
CETYS Ülikool
Portugal

Lissaboni Ülikool

Saksamaa

Würzburgi Ülikool

Soome

Helsingi Ülikool
Tampere Ülikool
Jyväskylä Ülikool

Taiwan

Chengchi Ülikool
Providence Ülikool

Ukraina

Riiklik Pedagoogiline Dragomanovi ülikool
V.N. Karazin Harkovi Riiklik Ülikool

 

Ungari

Eötvös Lorándi Ülikool

USA

Kesk-Oklahoma Ülikool

Venemaa

Moskva Riiklik Ülikool
Venemaa Riiklik Humanitaarülikool
Peterburi Riiklik Ülikool
Moskva Kõrgem Majanduskool
Riiklik Tehnikaülikool, Rostov-on-Don 
Tjumeni Riiklik Ülikool
ITMO Ülikool St. Peterburg

Vietnam

Hanoi Ülikool

Koostööd partnerülikoolidega koordineerib:
Kätlin Keinast
Rektoraadi büroo
Tel: 6409 123 
e-mail: katlinke@tlu.ee