Õpi õpetajaks!

Tallinna Ülikool on õpetajaid õpetanud juba 105 aastat. Meie õpetajahariduse õppekavade lõpetajad omandavad ülikooli lõpetamisel Eestis kehtivale kutsestandardile ka vastava õpetaja kutse. Tallinna Ülikoolis saad sa õppida kõigi haridustasemete õpetajaks. Valikut tehes pea silmas, et lasteaiaõpetajana tööle asumiseks on sul vaja bakalaureusekraadi, klassiõpetajana või põhikoolis ja gümnaasiumis aineõpetajana tööle asumiseks aga magistrikraadi. 2023/2024. õppeaastast õpinguid alustanud õpetajaks õppijatele mõeldud eristipendium tõusis seniselt 160 eurolt 400 euroni kuusOsakoormusega üliõpilase stipendium on 250 eurot kuus. 

Õpetajaks saamiseks on Sinu valikud järgmised 

Õpi lasteaiaõpetajaks

Lasteaiaõpetajaks saad õppida alushariduse pedagoogi bakalaureusetaseme õppekaval. Alushariduse magistritaseme õppekava annab võimaluse saada laiem ettevalmistus alushariduse korraldusest ja pedagoogide professionaalsusest.

Tutvu erialadega siin

Õpi klassiõpetajaks

Klassiõpetajaks saad õppida viieaastasel integreeritud õppekaval, mis hõlmab nii bakalaureuse- kui ka magistriõpet. Klassiõpetajana juhid õpet I ja II kooliastmes (1.–6. klassis), lisaks omandad sel õppekaval pädevuse juhtida õppeprotsessi ühes enda valitud õppeaines kuni põhikooli lõpuni. 

Tutvu erialaga siin

Õpi aineõpetajaks

Üldhariduskooli aineõpetajaks saad õppida õpetajakoolituse magistriõppekavadel – õpingute käigus sooritad lõpetajana ka õpetaja kutseeksami. Erandiks on bakalaureusetaseme pedagoogika õppekava, mille lõpetajad saavad asuda tööle abiõpetajana või jätkata õpetaja kutse saamiseks õpinguid meelepärasel õpetajakoolituse magistriõppekaval.

Tutvu erialadega siin

Õpi kutseõpetajaks

Kutsepedagoogika ja kutseõpetaja õpingud pakuvad ideaalset võimalust end erialaselt arendada ning nautida omandatud kutset iga päev. Oma ala spetsialistina kujundad kutsehariduse tulevikku ning toetad kutseõppijate võimekust ja kindlust muutuvas töömaailmas toimetulekuks!

Tutvu erialadega siin

Õpi mõnel teisel õpetajatööga seotud erialal

Õpetajatööga on seotud ka haridusjuhtimise, andragoogika, noorsootöö, eripedagoogika, sotsiaalpedagoogika või psühholoogia õppekavad. Õpetajatele pakume lisaks täiendavate kompetentside omandamist kaasava hariduse magistriõppekaval, mis kestab kolm semestrit.

Tutvu erialadega siin

Kas teadsid, et ...

... õpetajaameti kuvandi ja atraktiivsuse uuring näitab, et õpetajaameti mainet peetakse valdavalt heaks või väga heaks. See on kaasa toonud suure huvi õpetajaks õppimise vastu karjääripöörajate poolt. Vastuvõtutingimuste ja eeldusainete kohta uuri lähemalt Sind huvitava õppekava leheküljelt.

Lisaks – Kõik Tallinna Ülikoolis õppijad saavad kasutada ka varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) süsteemi.

400 eurone õpetajakoolituse erialastipendium 2024/2025. õppeaastal vastuvõetud üliõpilastele

Õppekavad, millel õppijatest 20% saavad stipendiumi:
 • Alushariduse pedagoog, BA
 • Eripedagoogika, BA
Õppekavad, millel õppijatest 60% saavad stipendiumi:
 • Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, MA
 • Eripedagoogika, MA
 • Kehakultuuri õpetaja, MA
 • Klassiõpetaja, INT
 • Kunstiõpetaja, MA
 • Kutsepedagoogika, BA
 • Kutseõpetaja, MA
 • Muusikaõpetaja, MA
 • Psühholoogia (koolipsühholoogia suund), MA
 • Sotsiaalpedagoogika, BA
 • Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja, MA
 • Vene keele ja kirjanduse õpetaja, MA
Õppekavad, millel õppijatest 80% saavad stipendiumi:
 • Eesti keele ja kirjanduse õpetaja, MA
 • Loodusteaduste õpetaja, MA
 • Informaatikaõpetaja, MA
 • Matemaatikaõpetaja, MA
 • Mitme aine õpetaja, MA
 • Pedagoogika, BA
 • Võõrkeeleõpetaja, MA

Loe lähemalt

Korduma kippuvad küsimused

Siit leiad mõned levinumad õpetajakoolitusega seotud küsimused ja vastused

Küsimus Vastus
1. Kust ma saan teada kellega ma peaksin ühendust võtma kui mul on konkreetse õppekava kohta täpsustavaid küsimusi? 1.Pöördu enda õppekava õppenõustaja poole. Kõikide õppekavade õppenõustajate kontaktid leiad siit.
2. Kas ma pean õppima asudes iga päev kohal käima? Mida tähendab päevaõpe ja sessioonõpe? 2.Magistriõppekavad on enamus kõik sessioonõppe vormis ja õpe toimub nädalalõppudel. Bakalaureuseastme õppekavadest suur osa päevaõppes, see tähendab, et õpe toimub argipäevil. Loe lisa siit.
3.Kas õpetajaks õppimine on tasuline? 3.Tallinna Ülikoolis õpivad tasuta kõik magistriastme õpetajakoolituse õppekavade üliõpilased, kes omandavad lõpetamisel põhikooli ja/või gümnaasiumi aineõpetaja kvalifikatsiooni.
Kuigi kõrgharidusseaduse kohaselt ei saa samal kõrgharidusastmel õppida tasuta üliõpilased, kes on juba samal astmel tasuta õppinud ning lõpetamisest ei ole möödunud 10 aastat, siis õpetajakoolituse õppekavadele tehakse siinkohal erand. 
4. Milline peab olema minu keeletase? 4. Õppima asumisel peab arvestama, et paljud õppematerjalid on inglise keelsed. Õpingute lõpuks peab olema omandatud vähemalt tase C1. 
5. Olen küll Õpi Õpetajaks lehega tutvunud, kuid ei tea ikka veel mis tee mulle sobib, kas õpetajaamet on mulle, kas ma saan ülikoolis hakkama. Mida teha? 5. Kui teie eelnev haridus võimaldab astuda magistriõppesse, siis liitu ettevalmistuskursusega. Kui tahaksid saada rohkem kindlust selles osas, kas õpetajaamet ikka sobib Sulle, siis võid uurida erinevates programmides alustamise võimalusi siit. Vaata ka erinevaid inspiratsioonikoolitusi, mida pakub HARNO. Lisaks võid pöörduda ka karjäärinõustaja poole. Head võimalused ülikooliõpingute n-ö katsetamiseks on ka avatud tasemeõpe.

Kogemuslood

Kevin Ambus õpib Tallinna Ülikoolis mitme aine õpetajaks ning töötab Tallinna 21. Koolis geograafiaõpetajana. Kevin soovitab õpetajaks õppida neil, kellel on selleks olemas sisemine motivatsioon, soov ja tahe. Kõiki teisi vajaminevaid oskusi on tema sõnul võimalik õppida. 

„Õpetajaameti juures on eriti vahvad need hetked, kus näen, et õpilane on aru saanud, et õpetaja on ka ikkagi inimene. Näiteks kui ma mingile küsimusele vastust ei tea, siis pakun, et uurime selle koos järgmiseks tunniks välja. Sellised ühised õppimise hetked toovad rõõmu. Mulle tundub, et tudengiks olemine on samuti lähendanud mind kui õpetajat õpilastega. Võimalik, et mõnel on tekkinud mõte, et õpetaja käib ka (üli)koolis ja teab natukene, mis tunne õpilastel on,“ rääkis Ambus.

Loe edasi


Tallinna Ülikooli pedagoogika bakalaureuseõppe ning hariduse juhtimise magistriõppe vilistlane Reivo Maasik: “Õpetajaamet hoiab sind värske ja noorena ning oma tegevusega lood sa tulevikumaailma. Mida enamat ühelt ametilt tahta?!” Loe, miks valis Tallinna Reaalkooli füüsikaõpetaja just pedagoogika eriala, milline oli tema ülikoolikogemus ning miks soovitab ta õpetajaks õppida.

Terve kooliaja olin kindel, et minust saab infotehnoloog või mingi IT-mees. Keskkooli lõpus kandideerisin erinevates ülikoolides ka nendele erialadele. Mind võeti nii Tartus kui Tallinnas vastu. Mingil põhjusel, mida ma ei oska seletada, ilmselt väljakutsena, kandideerisin ka pedagoogika erialale loodusainete suunale.

Loe edasi


Noorsootöö korralduse magistriõppesse astuma ajendas mind mitu põhjust. EL noorteprogrammidega tegeledes oli mul küll tekkinud mõningane ülevaade valdkonnast, kuid soovisin üksikasjalikke, korrastatud ning mitmekülgseid teadmisi selle ajaloost, kujunemisest ja olukorrast. Teadsin, et Tallinna Ülikoolis annavad aineid noorsootöös pädevad õppejõud ning mind huvitas, milline on nende vaade valdkonnas toimuvale. Lootsin juba ette – ja ei pidanud pettuma! – et kaastudengid on noorsootöö spetsialistid, kelle käest kuulen praktilisi kogemusi, kuidas elu „põllul“ käib.

Loe edasi


Andragoogika õpingud Tallinna Ülikoolis olidki minu praeguse ettevõtte alguspunkt. Nimelt otsustasin õpingute jaoks vajaliku praktika käigus ühendada oma hobi ja eriala – väitluse ja andragoogika. Sellest sündis MTÜ Eesti Väitlusseltsi koolitussuund ja hiljem ettevõte SpeakSmart OÜ. Sotsiaalse ettevõttena tegutseme selle nimel, et organisatsioonides toimuv kommunikatsioon ja otsustamisprotsess põhineksid tugevatele argumentidele, mitte kellegi kõvemale häälele või osavale manipuleerimisoskusele. Selleks õpetame juhtidele ja meeskondadele kriitilist mõtlemist, üksteise kuulamist ja oma mõtete selgitamise ning põhjendamise oskuseid.

Loe edasi


Rene sõnul kaasatakse tänapäeval kutseõppeasutustesse õpetajateks aina enam töömaailma esindajaid, praktikuid ja tippspetsialiste – just viisil, kui juba õppimise ajal on olemas päris side töömaailmaga, saab koolitada parimaid kutsespetsialiste.

„Näen oma kogemusest, et väga head eriala spetsialistid on ka väga head eeskujud õpilastele oma oskuste, teadmiste ja hoiakutega,“ lisab Rene. „Neid saab ja tuleb kindlasti toetada pedagoogiliste teadmistega.“

Loe edasi


Alo Särg on mitme aine õpetaja magistriõppe üliõpilane, kes tegutseb bioloogia õpetajana ja omab sealjuures juba ka meisterõpetaja kutset. Tallinna Ülikooli astus ta aga sooviga omandada juurde teinegi eriala, ja seda pisut teisest suunast. Nüüd õpib Alo ka ajalooõpetajaks ning usub, et lisaks uuele ainele pakuvad õpingud Tallinna Ülikoolis talle juurde kaasaegseid teadmisi õpetamisest.

“Pedagoogilised õpingud on pannud mind nägema eelkõige mitmetahulist õppijat. Kõige huvitavam on see, et tegelikult oli see oskus juba enne minu sees olemas, kuid ei pääsenud sel määral välja, et neid oleksin osanud seda potentsiaali endas kasutada. Ja see ongi minu jaoks ülikooliõpingute juures olnud suurim väärtus ning avastus,” usub Alo.

Loe edasi

Rahaline tugi õpetaja või tugispetsialisti ametis alustajale

Lähtetoetus

Lähtetoetust makstakse esimest korda üldhariduskooli või kutseõppeasutusse tööle asuvale õpetajale või tugispetsialistile (logopeed, eripedagoog, koolipsühholoog, sotsiaalpedagoog), kes vastab põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse või kutseõppeasutuse seaduse toodud nõuetele.

Lähtetoetuse eesmärk on tõsta õpetajakutse ja tugispetsialistide atraktiivsust ning toetada kvalifitseeritud õpetajate ja tugispetsialistide kooli tööle asumist viieks aastaks vähemalt 0,5 tööajaga.

Toetuse suurus

2024. aastal on õpetaja ja tugispetsialisti lähtetoetuse suurus on 15 979 eurot. Kui õpetaja või tugispetsialist ei tööta täistööajaga, vähendatakse toetuse suurust proportsionaalselt vastavalt tööajale. Toetuselt peetakse kinni ka tulumaks. Täistööajaga töötamisel on väljamakstava toetuse suurus 12 783 eurot.

Toetuse saamise tingimused