Osakonna eesmärk on kujundada ja rakendada ülikooli eesmärkidest lähtuvat personalipoliitikat ning korraldada ülikooli personalitööd.

Osakonna tegevused on:

  • personalitöö põhimõtete ja regulatsioonide arendamine, rakendamine ning täitmise järelevalve;
  • töötajate värbamise ja valiku toetamine ning korraldamine;
  • tasustamissüsteemi kujundamine ja toimimise korraldamine;
  • töötajate arengu toetamine, sh koolituste ja mobiilsustegevuste korraldamine;
  • töötervise edendamine, sh töötervishoiu- ja tööohutusalase tegevuse korraldamine;
  • personalitöö, sh töösuhete alane nõustamine;
  • personaliarvestuse pidamine ja personalidokumentide vormistamine;
  • muud osakonna eesmärgist tulenevad ja selle täitmiseks vajalikud tegevused.

Asume Terra hoone 2. korrusel ruumis T220.

 

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 640 9111