ülikooli arengu seisukohalt on vältimatu osalemine rahvusvahelises akadeemilises elus – see kindlustab kvaliteedi ja tagab teaduse ja kõrghariduse jätkusuutlikkuse. Rahvusvahelistumine pole ülikoolile eesmärk omaette, vaid eelkõige vahend akadeemilise kvaliteedi tagamiseks ja tõstmiseks kõigis ülikooli põhilistes tegevusvaldkondades. Võrdlus teiste välisriikide ülikoolidega aitab hinnata ülikooli õppe- ja teadustöö taset ning luua uusi võimalusi arenemiseks. Rahvusvaheline koostöö aitab olulisel määral kaasa ka teadusprojektide elluviimisele, kus koostöös välispartneritega on Tallinna Ülikool olnud edukas paljude kõrgelt hinnatud projektide Eestisse toomisel. 

Tudengite jaoks tähendab ülikooli rahvusvahelisus nii välismaalastest kaastudengeid, välisõppejõudusid kui ka võimalust ise minna mõneks perioodiks välisülikoolidesse õppima. Tänu laiale partnerite võrgustikule saavad Tallinna Ülikooli tudengid õppida üle maailma, Mehhikost Jaapani ja Hong Kongini. 

Tallinna Ülikool osaleb aktiivselt ja tulemuslikult rahvusvahelises koostöös, mida iseloomustab kokkuvõtlikult:

Bilateraalsed partnerid

43

Rahvusvahelised võrgustikud

9

Erasmus+ lepingud

>400

 

 

Vahetustudengeid aastas

 

>300

suve- ja talvekoolis osalejaid

 

>400

Välisriikidest pärit akadeemiline
liikmeskond

16 %

 

Tallinna Ülikool asub maailma top 5% ülikoolide seas ka (QS World University Rankings 2021 ja THE World University Rankings 2021). Rahvusvahelistelt tunnustatud rankingud paneva ritta maailma 1000 edukamat ülikooli hinnates nende akadeemilist reputatsiooni, statistilisi näitajaid ning teadustööd ja -artikleid. Rohkem Tallinna Ülikooli rankingute kohta saab lugeda siit

QS World University Ranking.pngthe

 

Rahvusvahelist koostööd koordineerib ülikoolis strateegiabüroo.
Anete Elken
Rahvusvahelise koostöö peaspetsialist
e-mail: anete.elken@tlu.ee
tel: 6199 503