Osalemine rahvusvahelises akadeemilises elus on ülikooli arengu seisukohalt vältimatu – see kindlustab kvaliteedi ja tagab teaduse ja kõrghariduse jätkusuutlikkuse. Rahvusvahelistumine pole eesmärk omaette, vaid vahend akadeemilise kvaliteedi tagamiseks kõigis ülikooli põhilistes tegevusvaldkondades.

Tallinna Ülikool osaleb aktiivselt ja tulemuslikult rahvusvahelises koostöös, mida iseloomustab kokkuvõtlikult:

Bilateraalsed partnerid42

Rahvusvahelised võrgustikud6

Erasmus+ lepingud400

 

 

Vahetustudengeid aastas
>300

suve- ja talvekoolis osalejaid
>300

Välisriikidest pärit akadeemiline
liikmeskond
11,5%

 

Lisaks toimuvad ülikoolis iga-aastased avatud loengud rahvusvaheliselt tunnustatud tippteadlastelt ja -spetsialistidelt ning kasvab panus rahvusvahelisse teaduskoostöösse. 

 

Rahvusvahelist koostööd koordineerib ülikoolis rektoraadi büroo.
Kätlin Keinast
Rahvusvahelise koostöö juht
e-mail: katlinke@tlu.ee
tel: 640 9123