Tallinna Ülikool on esindatud maailma ülikoolide edetabelites alates 2019. aastast. Rahvusvaheline nähtavus on oluline jätkusuutlikkuse tagamiseks ja kvaliteedi tõstmiseks ülikoolile olulistes tegevusvaldkondades ning üliõpilastele tasemel rahvusvahelise keskkonna loomisel.

Ülikool arvudes pakub kompaktse ja visuaalse ülevaate ülikooli liikumisest sellel suunal viimase viie aasta jooksul lähtudes ülikooli strateegilistest eesmärkidest ning tulenevalt sise- ja väliskeskkonna mõjudest.

Järgnevas osas on ülevaatlik info TLÜ tegevustest ja tulemuslikkusest teadus- ja õppetegevuse, täiendusõppe ja rahvusvahelise koostöö valdkonnas.

Teadustegevus   Õppetegevus   Täiendusõpe   

Rahvusvaheline koostöö

Viimase viie aasta jooksul on ülikool läbinud ulatusliku struktuurireformi, on rakendunud TLÜ seadus ja uuenenud ülikooli juhtimistruktuur, samuti on rakendunud akadeemiliste töötajate uus karjäärimudel, mis toetab õppe- ja teadusprotsesside sujuvamat ühendamist.

Järgnevas osas on ülevaatlik info TLÜ töötajaskonna, finantside ja üksuste kohta.

Töötajad    Finantsid    Üksused