01.09.2017 seisuga  
Töötajate arv (täistööaja arvestuses) 822
sh akadeemilised töötajad  389
sh tugitöötajad 433
Välisõppejõudude ja -teadustöötajate osakaal  11,5%
Üliõpilaste arv  7524
sh rakenduskõrgharidus- ja bakalaureuseõpe 4535
sh magistriõpe 2660
sh doktoriõpe 329
Tasemeõppe välisüliõpilaste osakaal*  9,5%
Õppekavade arv 112
sh rakenduskõrgharidusõpe 5
sh bakalaureuseõpe 39
sh magistriõpe 56
sh doktoriõpe 14
Akadeemiliste üksuste arv 8
   
31.12.2016 seisuga  
Täienduskoolitusel osalenud õppijate arv 13073
Publikatsioonide arv 1219
sh kõrgetasemelised 524
Finantsid  
Tegevustulud (mln eurot) 37,1
Tegevuskulud (mln eurot) 34,2

*01.11.17 seisuga