Tallinna Ülikool on ülikool inimeselt inimesele.

Ülikool hindab kõrgelt oma liikmeid, kes on pälvinud oma valdkonnas riikliku tunnustuse.

Ülikool tunnustab oma liikmeid kõigis tegevusvaldkondades.Teadus- ja loometegevuses tõstetakse esile parimate publikatsioonide autoreid, ettevõtlikke teadlasi ning üksusi ja kirjandusauhinnaga hinnatud autoreid. Õpptegevuses tunnustatakse üliõpilaste poolt hinnatud õppejõudusid ning elukestva õppe algatusi. Ülikooli panustamist autasustatakse aunimetusega, teenetemedali, või tänukirjaga.

Ülikool on valinud auliikmeks kolm, auprofessoriks ühe ning audoktoriteks 34 isikut.  

Aktiivselt tegutseb ülikoolis üliõpilaskond ja vilistlaskogu. Ülikool avaldab igal aastal tunnustust meie silmapaistvatele vilistlastele, kes esindavad ülikooli põhiväärtusi ja on nende edasikandjad ühiskonnas.

Ülikool pakub oma silmapaistvamatele teadlastele võimalust oma uuringuid ja avastusi tutvustada ka Tallinna Ülikooli Ühe Minuti Loengu sarjas.