Rahandusosakonna eesmärk on ülikooli finants- ja majandustegevuse korraldamine. 

Osakond jaguneb kolmeks talituseks:

  • Raamatupidamise talitus teostab ülikooli raamatupidamis- ja maksuarvestust. Iga instituudi juures töötab finantsspetsialist, kes tegeleb kogu instituudi finantsarvestusega. Rahandusosakonna juures töötavad finantsspetsialistid teostavad nende tööjaotuses määratud üksuste finantsarvestust. Füüsiliste isikute töö- ja teenustasude arvestust ning pangamakseid teostatakse rahandusosakonna kesksete raamatupidajate poolt.
  • Eelarve talitus koostab ülikooli koondeelarve ja viib läbi eelarve muudatused. Kontrollib ja analüüsib ülesehitusüksuste eelarvete täitmist, esitab andmed ülikooli majandusaasta aruande ja tegevusaruande koostamiseks. Eelarve talitus teostab riigieelarvest eraldatud rahade jaotust vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Eelarve talitus kontrollib teadus- ja arendusprojektide eelarveid. Eelarve talitus teostab ülikooli juhtimistegevuse vajadustele vastavaid finantsanalüüse. Osaleb investeerimis- ja laenuprojektide koostamisel.
  • Riigihangete talitus korraldab riigihanke protseduuride korrektse ja ülikooli huvidele vastava läbiviimise.
    Annab nõu ja juhendab vajaliku riigihanke dokumentatsiooni vormistamisel ja koostamisel.
Rahandusosakond
Nimi Amet Ruum E-mail Tel. nr.
Eda Viisma riigihangete peaspetsialist T-103 eda.viisma@tlu.ee +372 640 9262
Kristel Nemvalts loodus- ja terviseteaduste instituudi finantsspetsialist A-541 kristel.nemvalts.01@tlu.ee +372 640 9255
Evelyn Palts finantsanalüütik M-611 evelyn.palts@tlu.ee +372 640 9258
Aivi Laurik finantsspetsialist A-425 aivi.laurik@tlu.ee +372 640 9257
Airi Roots projektide finantsnõustaja M-639, M-639 airi.roots@tlu.ee +372 640 9246
Anu Merisaar Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi finantsspetsialist N-524 anu.merisaar@tlu.ee +372 640 9259
Aire Pärnpuu haridusteaduste instituudi finantsspetsialist M-422 aire.parnpuu@tlu.ee +372 640 9254
Kanni Zeiger projektide peaspetsialist M-563 kanni.zeiger@tlu.ee +372 640 9156
Kairi Glückmann palgaarvestuse vanemraamatupidaja M-605 kairi.gluckmann@tlu.ee +372 640 9157
Rainis Mitt majandustarkvara peaspetsialist rainis.mitt@tlu.ee +372 640 9153
Aldo Välba hankejurist T-100 aldo.valba@tlu.ee +372 640 9261
Heli Hiieleek humanitaarteaduste instituudi finantsspetsialist S-554 heli.hiieleek@tlu.ee +372 640 9256
Maive Müürsepp finantsspetsialist M-601 maive.muursepp@tlu.ee +372 640 9154
Kersti Viirlaid finantsspetsialist M-602 kersti.viirlaid@tlu.ee +372 640 9151
Kersti Štarkov raamatupidaja M-607 kersti.starkov@tlu.ee +372 640 9155
Marina Pauts palgaarvestuse raamatupidaja M-603 marina.pauts@tlu.ee +372 640 9158
Riina Nugis vanemraamatupidaja M-609 riina.nugis@tlu.ee +372 640 9251
Jekaterina Snitsar projektide peaspetsialist M-563 jekaterina.snitsar@tlu.ee +372 640 9150
Kaisa Kuris raamatupidaja assistent M-616 kaisa.kuris@tlu.ee +372 640 9252
Kristi Lepp raamatupidaja assistent M-617 kristi.lepp@tlu.ee +372 640 9152
Evelyn Lillipuu ühiskonnateaduste instituudi finantsspetsialist M-572 evelyn.lillipuu@tlu.ee +372 619 9940