Rahandusosakonna ülesandeks on tagada ülikoolis finants- ja majandusvaldkonnaga seotud tugiteenuste osutamine.

Tagame ajakohase ja võrreldava info üksuste majandustegevusest ning analüüsime nende finantsseisundit, jälgime vara nõuete- ja seadusekohast kasutamist ning koostame vahe- ja aastaaruandeid.
Koostame üksuste eelarvete kavandid ning nõustame eelarve planeerimist, jälgime rahaliste vahendite kasutamist ning esitame sellekohaseid aruandeid.
Nõustame ja osaleme teadus- ja arendusprojektide eelarvete koostamisel.
 

Rahandusosakond
Nimi Amet Ruum E-mail Tel. nr.
Kanni Zeiger juhataja M-613 kanni.zeiger@tlu.ee +372 640 9156
Sirli Paas raamatupidaja assistent M-610 sirli.paas@tlu.ee +372 640 9152
Aire Pärnpuu haridusteaduste instituudi finantsspetsialist M-422, M-422 aire.parnpuu@tlu.ee +372 6409 254
Kristel Nemvalts loodus- ja terviseteaduste instituudi finantsspetsialist A-541, A-541 kristel.nemvalts.01@tlu.ee +372 640 9255
Kaisa Kuris-Vimberg Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi finantsspetsialist N-515 kaisa.kuris@tlu.ee +372 64 09 259
Ona Pukk finantsspetsialist A-425, A-425 ona.pukk@tlu.ee +372 640 9257
Heli Hiieleek humanitaarteaduste instituudi finantsspetsialist S-554, S-554 heli.hiieleek@tlu.ee +372 640 9256
Evelyn Lillipuu juhataja asetäitja M-572 evelyn.lillipuu@tlu.ee +372 619 9940
Kairi Glückmann palgaarvestuse vanemraamatupidaja M-605 kairi.gluckmann@tlu.ee +372 640 9157
Marina Pauts palgaarvestuse raamatupidaja M-603 marina.pauts@tlu.ee +372 640 9158
Riina Nugis vanemraamatupidaja M-609 riina.nugis@tlu.ee +372 640 9251
Maive Yazici finantsspetsialist M-601 maive.yazici@tlu.ee +372 640 9154
Kersti Štarkov finantsspetsialist M-607 kersti.starkov@tlu.ee +372 640 9155
Jekaterina Snitsar projektide peaspetsialist M-602 jekaterina.snitsar@tlu.ee +372 640 9151
Evelyn Palts finantsanalüütik M-563 evelyn.palts@tlu.ee +372 640 9258
Anneli Levertand kontroller M-563 anneli.levertand@tlu.ee +372 640 9252