Rahandusosakonna ülesandeks on tagada ülikoolis finants- ja majandusvaldkonnaga seotud tugiteenuste osutamine, protsesside haldamine ja arendamine, parimate praktikate levitamine, nõustamine, teabe koondamine ja analüüsimine, andmebaaside ja registrite pidamine, aruandluse koostamine, valdkondlike normdokumentide väljatöötamine, arendamine ja järelevalve.

Rahandusosakond
Nimi Amet Ruum E-mail Tel. nr.
Kanni Zeiger juhataja M-618 kanni.zeiger@tlu.ee +372 640 9156
Eda Viisma riigihangete peaspetsialist T-103 eda.viisma@tlu.ee +372 640 9262
Evelyn Palts finantsanalüütik M-611 evelyn.palts@tlu.ee +372 640 9258
Aire Pärnpuu haridusteaduste instituudi finantsspetsialist M-422 aire.parnpuu@tlu.ee +372 640 9254
Anu Merisaar Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi finantsspetsialist N-524 anu.merisaar@tlu.ee +372 640 9259
Maive Müürsepp finantsspetsialist M-601 maive.muursepp@tlu.ee +372 640 9154
Aldo Välba hankejurist T-100 aldo.valba@tlu.ee +372 640 9261
Kairi Glückmann palgaarvestuse vanemraamatupidaja M-605 kairi.gluckmann@tlu.ee +372 640 9157
Aivi Laurik finantsspetsialist A-425 aivi.laurik@tlu.ee +372 640 9257
Kristel Nemvalts loodus- ja terviseteaduste instituudi finantsspetsialist A-541, A-541 kristel.nemvalts.01@tlu.ee +372 640 9255
Kersti Štarkov raamatupidaja M-607 kersti.starkov@tlu.ee +372 640 9155
Marina Pauts palgaarvestuse raamatupidaja M-603 marina.pauts@tlu.ee +372 640 9158
Riina Nugis vanemraamatupidaja M-609 riina.nugis@tlu.ee +372 640 9251
Kaisa Kuris raamatupidaja M-602 kaisa.kuris@tlu.ee +372 640 9252
Heli Hiieleek humanitaarteaduste instituudi finantsspetsialist S-554, S-554 heli.hiieleek@tlu.ee +372 640 9256
Evelyn Lillipuu ühiskonnateaduste instituudi finantsspetsialist M-572 evelyn.lillipuu@tlu.ee +372 619 9940
Ona Pukk projektide peaspetsialist M-616 ona.pukk@tlu.ee +372 640 9151
Elle Pilviste-Kalm projektide finantsspetsialist M-615 ellepk@tlu.ee 640 9260
Epp Nõmm juhtimisinfo tiimijuht M-610 epp.nomm@tlu.ee +6409 250
Sirli Paas raamatupidaja assistent M-617 sirli.paas@tlu.ee +372 640 9152