Rahandusosakonna ülesandeks on tagada ülikoolis finants- ja majandusvaldkonnaga seotud tugiteenuste osutamine.

Tagame ajakohase ja võrreldava info üksuste majandustegevusest ning analüüsime nende finantsseisundit, jälgime vara nõuete- ja seadusekohast kasutamist ning koostame vahe- ja aastaaruandeid.
Koostame üksuste eelarvete kavandid ning nõustame eelarve planeerimist, jälgime rahaliste vahendite kasutamist ning esitame sellekohaseid aruandeid.
Nõustame ja osaleme teadus- ja arendusprojektide eelarvete koostamisel.
 

Rahandusosakond
Nimi Amet Ruum E-mail Tel. nr.
Kristi Lepp finantsspetsialist M-563 kristi.lepp@tlu.ee 6 409 152
Aire Pärnpuu haridusteaduste instituudi finantsspetsialist M-466 aire.parnpuu@tlu.ee +372 6409 254
Kristel Nemvalts loodus- ja terviseteaduste instituudi finantsspetsialist A-541 kristel.nemvalts.01@tlu.ee +372 640 9255
Gerli Põder finantsspetsialist N-515 gerli.poder@tlu.ee +372 6 409 259
Ona Pukk finantsspetsialist A-425, A-425 ona.pukk@tlu.ee +372 640 9257
Evelyn Lillipuu juhataja M-572 evelyn.lillipuu@tlu.ee +372 619 9940
Heli Hiieleek humanitaarteaduste instituudi finantsspetsialist S-554, S-554 heli.hiieleek@tlu.ee +372 640 9256
Kairi Glückmann palgaarvestuse vanemraamatupidaja kairi.gluckmann@tlu.ee +372 640 9157
Marina Pauts palgaarvestuse raamatupidaja marina.pauts@tlu.ee +372 640 9158
Kersti Štarkov finantsspetsialist kersti.starkov@tlu.ee +372 640 9155
Maive Yazici finantsspetsialist maive.yazici@tlu.ee +372 6409 154
Riina Nugis vanemraamatupidaja riina.nugis@tlu.ee +372 640 9251
Evelyn Palts finantsanalüütik M-563 evelyn.palts@tlu.ee +372 640 9258
Anneli Levertand kontroller M-563 anneli.levertand@tlu.ee +372 640 9252
Piret Albert projektide peaspetsialist M-563 piret.albert@tlu.ee 6409151