Akadeemilise karjäärimudeli keskmes on tenuurisüsteem püsiva töökohakindlusega professori ametikohtadega. Tenuurisüsteemi professori karjääriastmed on kaasprofessor, professor ja juhtivprofessor. Tenuurisüsteemi loomise keskseks strateegiliseks eesmärgiks on kõrge akadeemilise võimekuse tagamine ülikooli fookusvaldkondades. Tenuuriprofessori oluliseks rolliks on olla vastava õppe- ja teadusvaldkonna akadeemiliseks eestvedajaks ülikoolis. Tenuurisüsteemi ametikohtade rahastamiseks on ülikoolis loodud tenuurifond.  

Professori ametikohad moodustab ja likvideerib senat, kes otsustas uuele karjäärimudelile üleminekuperioodil (01.09.2019-31.08.2024) moodustada 45-55 tenuurisüsteemi ametikohta. Sellest lähtuvalt pidas rektor instituutide nõukogudega läbirääkimisi tenuurisüsteemi ametikohtade moodustamiseks, määratledes ametikohtade arvu akadeemilistes suundades ning tehes soovitusi tenuuriprofiilide moodustamiseks. 

Selle protsessi tulemusena esitasid instituutide nõukogud ettepanekud tenuurisüsteemi ametikohtade moodustamiseks koos ametikoha kirjelduste ehk profiilidega. Strateegilise vaate ja ühtlase kvaliteedi tagamiseks hindas esitatud profiile tenuurikomisjon, andes instituutidele tagasisidet profiilide täiendamiseks ja vajadusel ka ümber suunitlemiseks. 

Tenuurikomisjoni lõpphinnangust lähtuvalt esitas rektor senatile põhjendatud ettepaneku 55 tenuurisüsteemi ametikoha moodustamiseks. Senati 27. jaanuari ja 15. juuni 2020. a otsustega moodustati 55 tenuurisüsteemi ametikohta, mis täidetakse Tallinna ülikoolis 31. augustini 2024 kestva uuele karjäärimudeli üleminekuperioodi jooksul. Neist 29 professori ametikohta täidetakse avaliku konkursiga ning 26 olemasolevate professorite atesteerimise kaudu.

Enam kui poolte tenuurisüsteemi ametikohtade täitmine avaliku konkursiga loob võimaluse tenuurisüsteemi siseneda edukatel noortel teadlastel nii Eestist kui välismaalt. Avaliku konkursiga täidetavale tenuurisüsteemi professori ametikohale kandideerija peab vastama vähemalt ametikoha I karjääriastme (kaasprofessor) nõuetele. Eesmärgiga toetada vastava teadus- ja õppevaldkonna eestvedajaks kujunemist Tallinna Ülikoolis alustab valituks osutunud professor töötamist ametikoha I karjääriastmel, ning liigub ametikoha II karjääriastmele läbi atesteerimise.

Tallinna ülikoolis enne 1. septembrit 2019 sõlmitud tähtajatu töölepinguga professorid liiguvad nende profiiliga vastavusse seatud tenuurisüsteemi ametikohtadele atesteerimise kaudu. Paralleelselt moodustatakse olemasolevate professuuride baasil ka teeneka professori ametikohti. Väljaspool tenuurisüsteemi on uues karjäärimudelis professori ametikohale võimalik tõusta neil akadeemilistel töötajatel, kes vastavad professori ametikoha nõuetele ning on edukad sihtrahastuse (nt teadusgrantide) taotlemisel.

Tenuurisüsteemi professori ametikoha täitjad alates 2020

Üksus Ametikoht Professor
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut Dokumentaalfilmi professor Riho Västrik
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut Kultuuridevahelise kommunikatsiooni professor Anastassia Zabrodskaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut Meediainnovatsiooni professor Indrek Ibrus
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut Meediamajanduse ja -juhtimise professor Ulrike Rohn
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut Osaluskultuuri professor Katrin Tiidenberg
Digitehnoloogiate instituut Haridustehnoloogia professor Kairit Tammets
Digitehnoloogiate instituut Inimese ja arvuti interaktsiooni professor David Lamas
Digitehnoloogiate instituut Matemaatika ja informaatika didaktika professor Mart Laanpere
Digitehnoloogiate instituut Rakendusmatemaatika professor Jorge E. Macías-Díaz
Haridusteaduste instituut Algõpetuse professor Inge Timoštšuk
Haridusteaduste instituut Haridusjuhtimise professor Eve Eisenschmidt
Haridusteaduste instituut Kaasava hariduse ja eripedagoogika professor Piret Soodla
Haridusteaduste instituut Täiskasvanuhariduse ja mitteformaalõppe professor Kai Pata
Haridusteaduste instituut Õpetajahariduse professor Katrin Poom-Valickis
Haridusteaduste instituut Õpianalüütika ja haridusinnovatsiooni professor Tobias Ley
Humanitaarteaduste instituut Anglistika professor Julia Kuznetski
Humanitaarteaduste instituut Eesti keele professor Reili Argus
Humanitaarteaduste instituut Hiina uuringute professor Lisa Indraccolo
Humanitaarteaduste instituut Inimgeograafia professor Hannes Palang
Humanitaarteaduste instituut Kultuuriajaloo professor Marek Tamm
Humanitaarteaduste instituut Linnauuringute professor Tauri Tuvikene
Humanitaarteaduste instituut Semiootika ja tõlkeuuringute professor Daniele Monticelli
Humanitaarteaduste instituut Vene uuringute professor Kapitolina Fedorova
Humanitaarteaduste instituut Võrdleva kirjandusteaduse professor Eneken Laanes
Humanitaarteaduste instituut  Poliitikafilosoofia professor Liisi Keedus
Humanitaarteaduste instituut  Kunstiajaloo professor  Ulrike Plath
Loodus- ja terviseteaduste instituut Biopolümeeride keemia professor Rando Tuvikene
Loodus- ja terviseteaduste instituut Füüsika professor Tõnu Laas
Loodus- ja terviseteaduste instituut Kultuuri- ja neuropsühholoogia professor Aaro Toomela
Loodus- ja terviseteaduste instituut Tervisekäitumise ja spordibioloogia professor Kristjan Port
Loodus- ja terviseteaduste instituut Ökohüdroloogia professor Jaanus Terasmaa
Ühiskonnateaduste instituut Inimõiguste professor Mart Susi
Ühiskonnateaduste instituut Rahvastikuteaduse professor Allan Puur
Ühiskonnateaduste instituut Rahvusvahelise õiguse ja julgeoleku professor Tiina Pajuste
Ühiskonnateaduste instituut Sotsiaal- ja rahvastikupoliitika professor Lauri Leppik
Ühiskonnateaduste instituut Sotsiaaltervishoiu professor Merike Sisask
Ühiskonnateaduste instituut Sotsiaaltöö professor Karmen Toros
Ühiskonnateaduste instituut Töö- ja haridussotsioloogia professor Kadri Täht
Ühiskonnateaduste instituut  Valitsemise ja poliitikaanalüüsi professor Peeter Selg
Ühiskonnateaduste instituut  Politoloogia professor Leif Kalev

Avaliku konkursiga täidetavad tenuurisüsteemi ametikohad (2022-2024)

Instituut Ametikoht
Digitehnoloogiate instituut Info- ja andmeteaduse professor
Haridusteaduste instituut Didaktika professor: haridusuuendus õpetamises ja õppimises
Haridusteaduste instituut Hariduspsühholoogia professor
Haridusteaduste instituut Võrdleva haridusteooria professor
Humanitaarteaduste instituut Keeledidaktika professor
Loodus- ja terviseteaduste instituut Kinesioloogia professor
Loodus- ja terviseteaduste instituut Kooli- ja nõustamispsühholoogia professor
Loodus- ja terviseteaduste instituut Loodusteaduste didaktika professor
Loodus- ja terviseteaduste instituut Süsteemibioloogia professor
Loodus- ja terviseteaduste instituut Õiguspsühholoogia professor
Ühiskonnateaduste instituut Eluteede sotsioloogia professor

 

Täidetavate ametikohtade loetelus ja täitmise ajakavas võib tulla muudatusi, kui senatis tehakse vastavad otsused.

Info tenuurisüsteemi ametikohtade avaliku konkursiga täitmise kohta on leitav aadressilt www.tlu.ee/konkurss

Vaata vestlusi tenuuriprofessoritega Tallinna Ülikooli YouTube'i kanalis