T

allinna Ülikoolis on olemas erivajadusega üliõpilaste nõustaja,  kelle eesmärk on toetada erivajadusega õppijaid, et tagada kaasõppijatega võrdväärsed tingimused kõrghariduses. Erivajadusega üliõpilase all on mõeldud õppijaid, kelle pikaajalisest terviseseisundist sõltuvalt võib esineda vajadus õpikeskkonda muuta, et tagada erivajaduse spetsiifikast võrdväärne ligipääs kõrgharidusele. Tallinna Ülikoolis saab erivajadust tõendada Sotsiaalkindlustusameti puude tõendi, Töötukassa töövõime vähenemise tõendi või eriarsti tõendiga.

Erivajadustega üliõpilaste nõustaja poole saab pöörduda järgnevate teemade puhul:

 • Konkurentsist väljastpoolt sisseastumine. Raske ja sügava somaatilise puudega õppijatele on võimalik luua lisa õppekoht, kui kandidaadid ületavad sisseastumiseksmite lävendi, kuid jäävad välja seatud õppekohtade pingereast. 
 • Kohandused sisseastumiseksamitel. Ülikooli kandideerides saavad kandidaadid kohandusi küsida sisseastumiseksamitel, et arvestada erivajaduse spetsiifikast tulenevate takistusetega. Kohanduse jaoks tuleb avaldus ja vajaduse tõendus esitada  erivajadustega üliõpilaste nõustajale kuni on võimalik esitada SAIS avaldusi. 
 • Õppetrahvide hüvitamise vabastus. Õppetrahvide hüvitamist ei nõuta eesti keelsel tasuta õppekaval õppivatel vähemalt keskmise puude või vähenenud töövõimega õppijatelt tõendi kehtivuse jooksul. See tähendab ka õppekulude hüvitamise vabastust lisaaastal või osakoormusesse jäädes. 
 • Mõistlikud kohandused õppes. Kohanduste paika panemiseks tuleb erivajadustega üliõpilaste nõustajale esitada erivajaduse alus ja viiakse läbi vastavalt erivajaduse spetsiifikale ja õpikeskkonnale takistuste ja vajaduste soovitused õppejõududele õppe korraldamiseks. Õppejõududel on aega üks kuu teada saamisest neile sobilikud muudatused ellu viia. 

 • Tuge  erivajadusega õppijatele suunatud toetuste leidmisel ning puude ja/või töövõime vähenemise taotlemisel. 

Tugi kõrghariduses väljaspool TLU-d:

 

Küsimuste tekkimisel on olemas Kadri (kadri.pakaste@tlu.ee või noustamiskeskus@tlu.ee).

Tugi erivajadusega üliõpilastele

Erivajaduse või kroonilise haiguse puhul, mis võib mõjutada akadeemilist edukust ja füüsilise keskkonna kohandamise vajadust ülikoolis, on vajalik, et annaksid endast teada erivajadustega üliõpilaste nõustajale. Andmed on konfidentsiaalsed, erivajaduse spetsiifilisi takistusi õppes jagatakse insituudile vaid õppija nõusolekul õppekvaliteedi parandamiseks ning soodustingimuste tagamiseks. 

TLU-s olev tugi õpingute ajal:

 • Eritingimustel sisseastumine raske ja sügava somaatilise puudega kandidaadile ületades lävendi kuid jäädes pingereast välja.
 • Linnakutuur  uue õpikeskkonnaga tutvumiseks ja oma uksekaart,  et linnakus hõlpsamini liigelda. 
 • Õppetrahvide hüvitamise vabastus täiskoormuses eesti keelsetel õppekavadel.
 • Raamatukogu eriteenused tellida raamatud linnakus olevasse Õpikeskusesse ja digitaliseerida õppematerjale.
 • Tugiseminarid, mis toetavad akadeemiliste õpioskuste arendamist ning kohanemist kõrgkoolis.
 • Üliõpilaskeskuses asuvad spetsialistid, kes aitavad õpingute ja karjääri planeerimisel ning  vaimse tasakaalu hoidmisel  Toimuvad seminarid akadeemiliste õpioskuste, ajaplaneerimisoskuste ja karjääri planeerimisel.
 • Tugiüliõpilased on  spetsiaalse väljaõppe saanud vanemate kursuste üliõpilased, kes toetavad üliõpilasi õpingute jooksul. Nende poole saab pöörduda nii õppealaste kui isiklike muredega.
 • Tallinna Ülikooli erivajadusega õppija stipendium raske või sügava puudega õppijale

Erivajadusega õppijate muljeid Tallinna Ülikoolis saad lugeda SIIT. 

2023. aasta erivajadusega üliõpilaste ümarlaua esitlus.

Füüsiline keskkond

Linnakuga tutvumiseks on soovitatav leppida kokku aeg erivajadustega üliõpilaste nõustajaga, et teha kohandatud majatuur.

Linnakusse saamiseks palun tutvu Tallinna Ligipääsetavuse Infosüsteemiga ning vaata  üle transport linnakusse.

Tulles trammiga peatus "Tallinna Ülikool", tramm peatub keset teed. Platformiga peatus on järgmine peatus "Koidula". Palun olla ettevaatlik ülesõiduteel TLÜ poole tulles.

Tulles autoga on Uus-Sadam 5 Mare maja vastas kaks invaparkimiskohta. 

Palun tutvu linnakuga SIIT ja virtuaaltuuriga SIIT. 

Ratastooliga pääseb iseseisvalt:

 • Narva mnt 25 õppehoone Terra  (ruumide tähis T)  III ja IV korrusele saab läbi Astra maja III korruse invalifti  Läbi Vita(Vmaja saab 2 korruse galerii*

 • Narva mnt 29 õppehoone Silva (ruumide tähis S) kõikidele korrustele läbi Astra maja ja teisele korrusele läbi Mare maja.

 • Narva mnt 29 õppehoone Astra (ruumide tähis A) kõikidele korrustele. Astra õppehoones on olemas inva-WC-d  0 korrusel, 2 ja 3 korrusel. 

 • Uus-Sadama 5 õppehoone Mare (ruumide tähis M) kõikidele korrustele. Mare õppehoones invaWC-d 2 0 korrusel, 2 korrusel ja 3 korrusel. 

 • Narva mnt 27 õppehoone Nova (ruumide tähis N) kõikidele korrustele. Nova õppehoones on  inva-WC 0 korrusel. Majja pääseb läbi Vita maja.

 • Narva mnt 27 õppehoone Vita (ruumide tähis V) kõikidele korrustele. Inva-WC asub 0 korrusel. 

 • Narva mnt 29  Õpikeskusse pääseb uksekaardiga läbi Astra maja 0 korruse Õpikeskuse lifti või Silva/Astra 2 korruse. Uksekaardiga saab Õpikeskuse liftiga kõikigele Õpikeskuse korruste.

Ratastooliga ei ole võimalik iseseisvalt pääseda:

Astra maja A-046 ja A- 018 ruumi,  arvutiklassi A- 406 (erilahendus on õppijal siseneda Õpikeskuse pool olevast uksest), Tallinna Ülikooli muuseumi ja vähene ligipääs ruumi A-002. 

Mare majas puudub ligipääs ruumis M-134, ruum läheb otse kaldega alla ja sinna ei mahu sisse ratastool.

Terra majas puudub ligipääs 5. korrusel ja  Terra 2. korrusel saab läbi Vita maja, kui majas olev invalift on töökorras. Läbi Astra maja 3 korruse on võimalik invaliftiga saada Terra 3. ja 4. korrusele.

Nova majja on võimalik sisse saada vaid läbi Vita maja. Nova ja Mare vaheline invatõstuk ei ole kasutatav elektilist ratastooli kasutavatele õppijatele. Tõstuki võtme saab Nova ja Mare infolauast.

Ligipääsuks Õpikeskuse kõikidele korrusele, üliõpilaste puhkealale,  Üliõpilaste nõustamiskeskusesse ja Vita majja saab õppija taotleda uksekaardi. 

Haapsalu kolledži  ei ole ligipääsetav liikumispuudega õppijatele.

 

Astra ja Silva maja kaardistus liikumistakistustega õppijate sisendiga on leitav SIIT

TLÜ üliõpilaselamu Karu tn 17

Ühiselamu asub linnakust 300 m lähedusel. Seal  asub 3 toaline liikumispuudega üliõpilastele kohandatud korter. Pilte saad vaadata SIIT. Korterisse pääseb maja taga olevast magnetkaardiga avanevst uksest. Trepist üles saamiseks on invatõstuk, korter asub esimesel korrusel. 

Ligipääsetava kõrghariduse tagamine

Kohandused õppes lähtuvad erivajaduse spetsiifikast takistuste eemaldamisel õppetöös ning õppetöös. Kohandusi saab määrata erivajaduse tõendanud õppijale, kelle erivajadus tuleneb puudest, õpiraskustest või kroonilisest haigusest, mis  loob takistusi võrdväärse kõrghariduse tagamisel. 

Õppijaga arvestava klassiruumi loomisel, palun tutvuda soovitustega õpikeskkonna kohandamiseks.

Erivajadustega üliõpilaste nõustamisel hinnatakse kohanduste vajadus, mida akadeemilisele üksusele soovitada. Kõik seatud kursuse
õpiväljundid tuleb õppijal saavutada. Õppejõud otsustab, kuidas õppijaga arvestada  ilma õppekvaliteeti kompromiteerima.

Üldised kohandused õppes

 • Abivahendi või tugiteenuse kasutamine õppetöös 

 • Füüsiliselt ligipääsevate õpperuumide tagamine.

 • Üliõpilasel võib olla vajalik salvestada loenguid, mille vajadusest ta annab eelnevalt õppejõule teada ja saab teha autorilepingu, et õppejõu intellektuaalset omandit kaitsta.

 • Tähtaegade pikendamine, kui õppija on sellest õppejõule õigeaegselt teada andnud, enne originaaltähtaja möödumist

 • Paindlik kohalkäimine kui õppejõuga on eelnevalt kokkulepitud alternatiivne hindamine, et õpiväljundid saavutada. 

 • Õppematerjalide tagamine õppijale kättesaadavas vormis. 

 1.  Loengute esitluste jagamine

 2. Töölehtede jagamine õppijale digitaalselt.

 3. Erivajadustega üliõpilaste nõustaja vahendab teenust (õppematerjalide digitaliseerimine, subtiitrite tagamise võimalused, õppeplatformidega tutvumine).

 • Eksamitel ja kontrolltöödel lisaaja pakkumine, et kompenseerida erivajadusest tulenevat takistusi, andes võimaluse õppijal õpitu sisu väljendada kaaslastega võrdväärsetel alustel.

 • Alternatiivse hindamise pakkumine, mis arvestab õppija eripäraga  saavutades õpiväljundid.
  1.Grupitöö sooritamisel alternatiivne hindamine.  Pakkuda iseseisva töö võimalust, kui õpieesmärk ei ole koostööoskus või tagada struktuuritud tööülesanded.
  2.Esitluste ettekandmisel  alustada 1:1 õppejõuga või alla 10 inimesega tuttavas grupis.
  3.Õpiraskustega õppijatele tüüpiliste kirjavigade mitte arvestamine välkhindamisel, kui eesmärk on aine sisust arusaamine ja mitte grammatika.
  4.Dialoogidele alternatiivse  hindamisena kursuse päeviku pidamine.

Eksamikorralduse kohandused

 • Luba kasutada erivajaduse spetsiifilisi abivahendeid eksamitel(arvuti, luup, kaasav tarkvara, FM süsteem)

 • Ajapikendus

 • Vähemalt 14 kirjasuuruses  füüsiline eksami eksemplar.

 • Eraldi ruum alla 10 inimesega

Erivajaduse spetsiifikast olenevalt õppijaga arvestamine klassiruumis

 • Esitada suulised juhendid kirjalikult.

 • Tagada õppijale konkreetsed struktuuritud ootused kursuse edukaks läbimiseks. 

 • Õppematerjalide prioriseerimine.

 • Väljasõitude korral eelnevalt õppijaga kokku leppida ligipääs.

 • Õpperuumis tagada õppijal võimalus endale sobiv koht valida.

 • Tahvlile kirjutades jätta õppijale aega ja luba kirjutatust pilt teha.

 • Loengu ettekandmisel kirjeldada esitluse visuaalseid elemente.

 • Lubada õppijal süüa ja juua õppetöö jooksul ja hindamisel.

 • Võimaldada õppijale loengu ajal ringi liikumist, pausi tegemist ja vajadusel varem lahkumist.

 • Vähendada taustamüra klassiruumis, rääkides selgelt auditooriumi poole vaadates.

Erasmus + programmi kaudu välisülikoolis õppimine

Soovides minna vahetusõpingutele räägi  oma instituudi Erasmus + koordinaatoriga ja loe rohkem SIIT

Milline ülikool valida?

Tutvu erinevate välisülikoolide tugiteenuste ja võimalustega SIIT.  

Millised on sinu juurdepääsuga seotud vajadused?

Lisaks tavapärasele Erasmus+ stipendiumile on erivajadustega üliõpilastel ja töötajatel õpirände ajaks võimalik taotleda ka Erasmus+ toetust juurdepääsuga seotud vajadusteks. Antud lisatoetuse taotlemiseks tuleks Erasmus+ õpirändeks valmistumisel välja tuua oma erivajadustest tulenevad soovid ja eeldatavad lisakulud.Samuti on võimalik taotleda lisatoetust erivajadusega üliõpilase saatjale.

Taotluse vorm on siin

Välisülikoolis toe saamiseks ja täiendava toetuse taotlemisel aitab erivajadustega üliõpilaste nõustaja.