Tallinna Ülikool toetab tudengeid, kes annavad oma erivajadusest teada ülikooli sisseastumisel ja kursuse kestvuse ajal. Soovitatav oleks erivajadustega tudengite nõustajaga ühendust võtta, et paika panna vajamineva toe ulatus ja kestvus. Soovime toetada puudega üliõpilasi nii sisseastumisel, õppetöös osalemisel, eksamite ja arvestuste sooritamisel, õppevahendite hankimisel kui ka sobiva sotsiaalse ja füüsilise keskkonna loomisel.

Erivajadustega tudengite nõustaja poole saab pöörduda järgnevate teemade puhul:

  • Tallinna Ülikooli õppima tulemine
  • Õpingute jooksul kohanduste paika panemine 
  • Ligipääsu tagamine sisseastumiseksamitel
  • Stipendiumite ja toetuste leidmine
  • Sobiva ühiselamukoha leidmise võimlaused
  • Iseseisva elu alustamisel toe leidmine 

Võtke julgelt ühendust erivajadustega tudengite nõustajaga! Andmeid käsitletakse delikaatsete isikuandmetena ega edastata kolmandatele osapooltele. 

Ootame ettepanekuid erivajadustega tudengite toimetuleku parandamiseks Tallinna Ülikoolis!

Võta ühendust!

Erivajadustega üliõpilaste nõustaja Maarja Jõgioja

e-post maarja.jogioja@tlu.ee | tel 6409127 | Broneeri aeg | ruum S-142