ADAPTER on Eesti teadus- ja arendusasutuste vaheline ettevõtluskoostööplatvorm, mille eesmärk on pakkuda ettevõtetele kiiret ja lihtsat võimalust koostööks kõikide Eesti ülikoolidega, kõrgkoolidega ja teiste teadus- ja arendusasutustega.

 

ADAPTER pakub võimalust:

 

  • esitada küsimus või leida endale sobiv koostööpartner kõikidest osalevatest ülikoolidest, kõrgkoolidest, teadus- ja arendusasutustest;
  • leida endale vajalik mõõte-, analüüsi- või muu teenus kõikide osalevate asutuste pakutavate võimaluste seast;
  • tutvuda ettevõtetele suunatud innovatsiooni- ja arendustegevuse toetusmeetmetega.

ADAPTERis on ühte koondatud kõrgkoolide pakutavad teenused, teadus- ja arenduskoostöö ning tootearenduse ja täiendkoolituse võimalused. See on kontaktpunkt, mis viib kokku ettevõtjate vajadused teadus- ja arendusasutuste kompetentside ja tehnoloogia võimalustega. 

 

ADAPTERisse laekunud päringud on olnud väga erinevad – soovitakse leida erinevatele materjalidele taaskasutusvõimalusi, töötada välja täiesti uus toode, uuritakse erinevaid IT-arenduse võimalusi, kindlaks määrata materjalis sisalduvaid komponente jpm.

ADAPTERi lõid 2016. aastal kuus avalik-õiguslikku ülikooli – Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Maaülikool, Eesti Kunstiakadeemia ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia. Hiljem on meie võimekused täienenud veel Tartu Observatooriumi, Tallinna Tehnikakõrgkooli, Keemilise ja  Bioloogilise Füüsika Instituudi, Tarkvara Tehnoloogia Arenduskeskuse ja Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse liitumisega ning ADAPTERi võrgustik laieneb veelgi.

Meie kontaktid:

Nimi Amet E-mail Tel. nr.
Ingrid Hindrikson ettevõtluskoostöö juhtivekspert  ingrid.hindrikson_01@tlu.ee +372 619 9516

 

Vaata täpsemalt ADAPTERI kodulehelt:

 

ADAPTERi logo