Kutse osalema: 26.04.2019 toimub TLÜ Haapsalu kolledžis infopäev "TERE, IT ja disain!"

Planning

logosotsiaalfond logo

Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskuse (TERE KK) eestvedamisel toimu 26.04.2019 Haapsalu kolledžis (I korrus, ruum 109) tervise valdkonna rakenduslikke lahendusi tutvustav infopäev "TERE, IT ja disain!"

Infopäeva sihtgrupiks on Läänemaa ettevõtjad, koolide esindajad (sh kehalise kasvatuse õpetajad, treenerid, koolijuhid), kohalike omavalitsuste esindajad, laiem avalikkus. Infopäeva eesmärk on anda ülevaade TERE KK tegevuste ja Haapsalu kolledži õppetöö raames valminud käsitöötehnoloogiad ja disaini (KTD) ning rakendusinformaatika (RIF) eriala tudengite poolt väljatöötatud lahendustest tervise valdkonnas ning tutvustada erinevatele huvigruppidele, millist koostööpotentsiaali pakuvad TERE KK ja Haapsalu kolledž.

Infopäeva ajakava:
13:00 - 13:15 Ettekanne "Kuidas disainist kasu lõigata?" - TLÜ Haapsalu kolledži KTD eriala lektor, TERE KK disainer Gina Metssalu

13:15 - 13:30 Ettekanne “IT - midagi enamat, kui kodulehe loomine” – TLÜ Haapsalu kolledži RIF eriala õppejõud Priidu Paomets
TLÜ Haapsalu kolledži üliõpilaste ettekanded praktiliste lahenduste tutvustamiseks:

13:30 - 13:45 tegelusredel UPIK - abivahend laste taastusravis ning taastusravis kasutatav peegellahendus – TLÜ Haapsalu kolledži KTD eriala üliõpilane Gerth Kuusk

13:45 - 14:30 disain koolinoorte liikumisaktiivsuse edendamiseks - TLÜ Haapsalu kolledži KTD eriala üliõpilaste praktiliste lahenduste tutvustus

14:30 - 14:45 jalasirutuspaus koos kohviga

14:45 - 15:00 valupäevik - mugav lahendus inimesele info kogumiseks ning selle esitamiseks taastus-, töötervishoiu- või perearstile raviotsuse tegemisel – TLÜ Haapsalu kolledži RIF eriala üliõpilane Reelika Väli

15:00 - 15:15 Haapsalu kõnniteede ligipääsetavuse IT-rakendus go.haapsalu.eu - TLÜ Haapsalu kolledži RIF eriala üliõpilane Peep Aedviir

15:15 - 15:45 Arutelu teemal "Kuidas häid ideid ellu rakendada?", osalevad:

  • Priit Aigro – ettevõtte SMARTdo OÜ esindaja
  • Aire Toffer – Eesti Spaaliidu esindaja
  • Liis Piirsoo – Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse (HNRK) esindaja
  • Haapsalu linnavalitsuse esindaja (täpsustamisel)
  • Saima Kuu – TLÜ esindaja terviseteaduste valdkonnas

Palume osaleva asutuse esindajal teada anda osalejate arv hiljemalt 16.04.2019 e-posti aadressile eva.makienko@tlu.ee.

Peatse kohtumiseni!