Tallinna Ülikooli teadmussiirde ja projektide keskus ühes partneritega pakub tudengitele mitmeid erinevaid võimalusi ettevõtlikkuse arendamiseks ja ettevõtlusalaste oskuste ja hoiakute omandamiseks. Nende hulgas eelinkubatsiooniprogrammi STARTERtallinn ja praktikaained (ELU projektid).

  • STARTERtallinn on erinevate valdkondade äriideede arendusprogramm tudengitele. Programm on tasuta ja võimaldab kolme kuu vältel jõuda ideest ärimudelini. Programmi on kokku pannud kuus Tallinna ülikooli (Tallinna Ülikool, Estonian Business School, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, TalTech). Programm annab esmased teadmised oma ettevõtte loomiseks. Täiendavat tuge pakuvad Eesti parimad mentorid. Programm on inglise keeles.
  • ELU on rühmatööna teostatud projekt, millel on konkreetselt sõnastatud eesmärgid, etteantud tähtajad ja reaalne tulemus. Rühm moodustub 6-8 tudengist vähemalt kolmelt erinevalt erialalt. Õppeaine maht on 6 EAP ja hindamine on arvestuslik. Kaks korda aastas (mais ja detsembris) toimub ideelaat, kus tutvustatakse järgmisel semestril alustavaid projekte. Ideelaadal saab küsida huvipakkuvate ideede kohta täpsemat infot ja kohtuda tulevaste rühmakaaslastega.