Tallinna Ülikooli teadmussiirde ja projektide keskus ühes partneritega pakub tudengitele mitmeid erinevaid võimalusi ettevõtlikkuse arendamiseks ja ettevõtlusalaste oskuste ja hoiakute omandamiseks. Ühed viljakaimad neist on valdkondadeülesed praktikaained ehk ELU projektid.

  • ELU on rühmatööna teostatud projekt, millel on konkreetselt sõnastatud eesmärgid, etteantud tähtajad ja reaalne tulemus. Rühm moodustub 6-8 tudengist vähemalt kolmelt erinevalt erialalt. Õppeaine maht on 6 EAP ja hindamine on arvestuslik. Kaks korda aastas (mais ja detsembris) toimub ideelaat, kus tutvustatakse järgmisel semestril alustavaid projekte. Ideelaadal saab küsida huvipakkuvate ideede kohta täpsemat infot ja kohtuda tulevaste rühmakaaslastega.