Tallinna Ülikool soovib olla kasulik ning vahendada oma teadmust ühiskonnale ja partneritele erasektoris, avalikus sektoris ja mittetulundussektoris.

 

Ülikool pakub oma tuge viies fookusvaldkonnas: haridusuuendus, digi- ja meediakultuur, kultuurilised kompetentsid, terve ja jätkusuutlik eluviis ning ühiskond ja avatud valitsemine.

 

Koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS) pakume ettevõtetele võimalust teha koostööd ja tellida teenuseid innovatsiooniosaku ja arendusosaku toetuse raames.

 

  • EASi innovatsiooniosaku kohta saab täpsemalt lugeda SIIT.
  • EASi arendusosaku kohta saab täpsemalt lugeda SIIT.

Võta ühendust: Ingrid Hindrikson (TLÜ ettevõtluskoostöö juhtivekspert)