Teadmussiirde ja projektide keskus tegeleb Tallinna Ülikooli viie fookusvaldkonna (haridusuuendus, digi- ja meediakultuur, kultuurilised kompetentsid, terve ja jätkusuutlik eluviis, ühiskond ja avatud valitsemine) lõikes koostöösuhete juhtimise ja arendamisega.

Ülevaate meie teenustest ja koostöövõimalustest leiate EXU kodulehelt.

Valik teenustest

EXU - Making Better Humans

Külliki Tafel Viia: EXU - Making Better Humans

 

Looduskosmeetika tootearendus

Rando Tuvikene: Looduskosmeetika tootearendus

 

Töötaja tulemuslik onboarding

Kristi Vinter Nemvalts: Töötaja tulemuslik onboarding

 

Milliste pädevustega töötaja suudab tulevikutootmises olla tulemuslik

Kadri Liis Kusmin: Milliste pädevustega töötaja suudab tulevikutootmises olla tulemuslik

 

Digilahenduste tootearendus töötava prototüübini

Digilahenduste tootearendus töötava prototüübini

Väärtuspõhine ettevõtlus kui strateegiline konkurentsieelis

Väärtuspõhine ettevõtlus kui strateegiline konkurentsieeli, Mihkel Kangur

 

Tervise ja töövõime hindamine ning nõustamine

Tervise ja töövõime hindamine ning nõustamin, Kristjan Port

 

Digitehnoloogiate valdkonna laboriteenused ettevõtetele

Digitehnoloogiate valdkonna laboriteenused ettevõtetel, Romil Rõbtshenkov, TLÜ

 

Ristmeedia kasutamine (turundus)sõnumite edastamiseks

Ristmeedia kasutamine (turundus)sõnumite edastamisks, Andres Jõesaar

 

Asukohapõhised liitreaaluse lood ja mängud

Ettevõte peab edu kindlustamiseks pakkuma klientidele uusi ja põnevaid lahendusi, mida on võimalik saavutada näiteks liitreaalsuse lahenduste abil. Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut eesotsas Indrek Ibrusega annavad ettevõtetele võimaluse kasutada liitreaalsuse lugusid ja mänge, mis võimaldavad pakkuda ettevõtte klientidele tähenduslikku ruumilist kogemust, elamusi ja teadmisi. Nõnda tekib võimalus osutada kohtade ajaloole, tulevikule või hoopis teistsugustele, sh filmidest või raamatutest tuttavatele, maailmadele. Tallinna Ülikool pakub ja arendab selliste lugude, mängude ja teenuste loomist. Lugusid jutustatakse erinevatel ekraani-põhistel platvormidel.

TLÜ Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut on filmiloome, mänguarenduse, pedagoogika ja ristmeedia spetsialistid, kel on neis valdkondades lai rahvusvaheline koostöövõrgustik. Värskelt loodud liit- ja virtuaalreaalsusrakenduste arendamise labor võimaldab teha teoks ka kõige erilisemad ideed.

Kontakt: Indrek Ibrus, vanemteadur

Geofüüsikaliste ja geoakustiliste ning GIS meetodite kasutamine riskide hindamiseks ja haldamiseks

TLÜ loodus- ja terviseteaduste instituudi teenus Georadar kasutab geofüüsikalisi ja geoakustilisi ning GIS meetodeid füüsilise ruumi riskide hindamiseks ja haldamiseks. Kasutame seadmeid millega vaatame maa sisse, veekogu põhja ja seina/põranda/lae sisse. Määrame kihtide tüsedust (turvas rabas, muda veekogus) ning leiame anomaaliaid (kaablid, torud, müürid). Selgitame objekte lõhkumata (puurimised, kaeved) nende siseehitus 

Nii oleme välja selgitanud Russalka kuju kinnituskonstruktsioonid (partner Tallinna linn), määranud ajalooliselt väärtuslike laevavrakkide täpseid asukohti (partner Tallinna Sadam), leidnud trasside lekkeid Tallinna veepuhastusjaamas (partner Sweco EST), mõõtnud Saesaare veehoidlasse settinud muda mahu (partner Piiber Projekt) ja teostanud ehituseelseid pinnase uuringuid (partnerid Nordecon, Porto Franco). 

Meie tegevused aitavad hallata riske, vähendada või ennetada loodusjõududest tekkivaid kahjusid ning kalkuleerida kindlustusmakset vastavalt reaalsele ohule. Oleme koostanud Eesti siseveekogudele üleujutuste korduvussageduste kaardi (partner Eesti Kindlustusseltside Liit), ning prognoosime rannajoone taganemiskiirust (partnerid Riigi Kinnisvara, Lottemaa).

Kontakt: Hannes Tõnisson, Loodus- ja terviseteaduste instituut / Ökoloogia keskus; telefon:+372 619 9837 

 

Digitehnoloogia töökohal õppimise ja innovatsiooni toetamiseks

Tänapäeva kiirelt arenevas maailmas on ettevõtetel tarvis varmalt märgata muutusi oma tegutsemiskeskkonnas, neile reageerida ning uusi tööviise ja tehnoloogiad kasutusele võtta. See nõuab igalt töötajalt ja organisatsioonilt tervikuna pidevat õppimist ja kohanemist. Sageli ei piisa traditsioonilisest koolitustest ja õppimisviisidest, et ettevõte suudaks kiirelt muutuvas maailmas sammu pidada ja selles kohaneda.

Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituut on välja töötanud tehnoloogiad ja meetodid, mis toetavad informaalset õppimist töökohal. Need aitavad toetada uute töövõtete juurutamist, töö käigus tekkinud lahenduste levimist, probleemide dokumenteerimist ning teadmise jagamist organisatsioonis. Loodud lahendusi on kasutatud näiteks Suurbritannia tervishoiusüsteemis, et aidata arstidel igapäevatöös saadud kogemusi salvestada, neist järeldusi teha ning edasises praktikas kasutada. Põhja-Saksa ning Soome ehitussektoris toetavad TLÜ digitehnoloogide lahendused kutseõppurite praktikaprojekte, tagades abi kättesaadavuse töö käigus ning ühendades paremini koolituskeskuses ja ettevõttes toimuvaid tegevusi.

Kontakt: Jaanika Hirv, TLÜ digitehnoloogiate instituut, telefon: +372 640 9355

Ülikooli ekspertiis sotsiaalse ettevõtluse valdkonnas

Kuidas inimesi aidates ja ühiskonna turvatunnet tõestes raha teenida? Sotsiaalsel ettevõtjal on oma tegevuses tarvis tuvastada ja tõestada sotsiaalset mõju, see annab konkurentsieelise ja turgutab majandust. Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudis koolitamegi tulevasi sotsiaalseid ettevõtjaid. Pakume teadus- ja arendusteenuseid, mis aitavad ettevõtjatel välja töötada ja arendada sotsiaalse lisandväärtusega teenuseid ja tooteid ning viise, kuidas sellist ettevõtlust kasvatada. Aitame tuvastada ja tõestada ettevõtluse sotsiaalset mõju. 

Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi avaliku juhtimise dotsendi dr Katri-Liis Reimanni eestvedamisel on Eesti oludega kohandatud Suurbritannias tegutseva sotsiaalse ettevõtte Skill Mill mudel, mis jõudis 2015. aastal ka "Ajujahi" konkursi 30 parima äriidee hulka. Skill Mill (http://theskillmill.org/) annab tööd noortele endistele kinnnipeetavatele ja õigusrikkujatele. Noored pakuvad Skill Mill’i vahendusel näiteks keskkonnahooldusteenust ning seeläbi omandavad palgatöökogemuse, -oskused ja harjumuse. Selle tulemusel muutub ümbruskond turvalisemaks, keskkond puhtamaks ja kuritegevus väheneb. Ettevõtte tegevuse mõju ühiskonnale on selgelt mõõdetav sotsiaalse tasuvuse kaudu.

Kontakt: Katri-Liis Reimann, TLÜ ühiskonnateaduste instituut
 

Kuidas Aasia turgudel läbi lüüa?

aasia turud on ahvatlevad, ent kogemus näitab, et seal edu saavutamiseks on vajalik põhjalik eeltöö. Erinevatele Aasia turgudele laienemist planeeriv ettevõte seisab silmitsi mitmete väljakutsetega, mis tingitud ebapiisavast ettevalmistusest ning kohalike olude mittetundmisest. Aasia turgudele siseneda otsustanud ettevõttel aitavad Tallinna Ülikool ja AUKE (Aasia Uuringute Koda Eestis) koguda vajalikke teadmisi ja kompetentse edu saavutamiseks. Pakume teadmisi ja kogemusi Aasia (äri)kultuurist ning keelest ja ekspertide võrgustikku, mis on olulised erinevates Aasia riikides edu saavutamiseks. 

Konsulteerime ja koolitame ettevõtteid Aasia ühiskondade, poliitika ja majanduse teemadel, et õppida tundma Aasia kultuurikonteksti ning turgusid. Vahendame Aasia eksperte ja kontakte, teeme temaatilisi uuringuid ning vajadusel soovitame praktikale sobivaid Aasia taustaga tudengeid.

Mart Reimann, TLÜ rekreatsiooni õppejõud ja turismiettevõtja (töökogemus: Vietnam, Laos, Tadžikistan, Kõrgõzstan, Afganistaan, Iraan, Hiina, Mongoolia). 
Herdis Pärn, AUKE arendusjuht ja TLÜ Aasia poliitika ja ühiskondade magistrant (elamis-ja töötamiskogemus: Tai, Myanmar). 

Mängustamine ettevõtluses

Üha enam kasutatakse hariduses, tervishoius, äris ja paljudes teistes valdkondades mängustamist: mänguelementide rakendamist osalejate motiveerimiseks ning käitumise mõjutamiseks. Just selliste toodete ja teenuste väljatöötamise teenust pakub ettevõtetele digitehnoloogiate instituut eesotsas Martin Sillaotsaga. 

Mängustamist kasutatakse tõhusalt näiteks turunduse, reklaami, hariduse, tervishoiu jms valdkondades. Näiteks turunduses püütakse motiveerida kliente toodet tarbima või koguma tagasisidet. Hariduses on mängustamise eesmärgiks suurendada õpilaste aktiivset osalemist. Tervishoius soovitakse mängustamise abil suurendada inimeste füüsilist aktiivsust või kontrollida nende korrapärast ravimite tarbimist. Ja nii edasi.  

Tegemist ei ole pelgalt meelelahutusega, vaid eesmärk on tõsta osaleja motivatsiooni meelelahutuslike elementide abil. Mänguga jutustatakse justkui interaktiivne lugu. Tarbijat motiveerivad selle käigus kogutavad punktid või märgid, samuti ärgitavad panustama sisemised motivaatorid (nt väljakutsed, tagasiside, uudishimu, kuuluvustunne). Tihti kutsuvad erinevad disainilahendused esile emotsioone, mängustatud tegevus paelub osalejat sedavõrd, et paneb unustama teda ümbritsevat maailma. 

Digitehnoloogiate instituudi eesmärk on koostöös tellijaga tuvastada tema vajadused ning uurida olemasolevate teenuste ja toodete mängustamise võimalusi. Uuringu tulemusena kavandatakse mängustatud teenus. 

Vaata näiteks Eesti Energia prügimängu või Endomondo rakendust.

Lisainfo: Martin Sillaots, tõsimängude lektor, tel. 5186127