Hariduses on pikka aega väärtustatud võimalust kohandada õpetamismeetodeid, et need sobiksid paremini kokku õpistiilide ja -eelistustega. Seda lähenemist toetatakse kõrgkoolides üha enam. Lühidalt öeldes on võimalik teadmisi oma õpistiili kohta kasutada selleks, et kõrgkoolis paremini hakkama saada. Oma õpistiili tundmine aitab Sul:

  • teha kindlaks oma akadeemilised tugevused ja nõrkused,
  • õppida tulemuslikumalt,
  • olla probleemide lahendamisel paindlikum, eriti teistega koos töötades

(Õppimine kõrgkoolis. Tudengi käsiraamat, 2011).

Veeda aega kasulikult: