Konverents

Tervisedenduse konverents 2019 toimub juba 4. juunil

Tervisedenduse konverents 2019
Tervisedenduse konverents 2019

Haapsalu kolledž koostöös Eesti Haigekassa, Sotsiaalministeeriumi, Tervise Arengu Instituudi ja WHO Eesti esindusega korraldavad Tervisedenduse konverentsi 2019: Kuidas loome tervist toetavat keskkonda. 

Inimeste tervist, arengut, käitumist ja valikuvõimalusi mõjutab ümbritsev elukeskkond – füüsiline, vaimne, sotsiaalne, digitaalne, aga ka majanduslik ja poliitiline. Kui teatud aspektidest, nagu füüsilise keskkonna ohutusest ja vigastuste ennetamisest on üsna palju räägitud, siis seda, kuidas keskkond mõjutab näiteks inimeste käitumist ja aju või kuidas ruumikujundus ja disain mõjutavad tervist, on vähem käsitletud.

Kuidas jõuda selleni, et keskkond kodus, lasteaias, koolis, töökohal, kodukohas, riigis aitab edendada ja säilitada tervist ning soodustab tervislikke valikuid, sõltumata inimeste haridusest, soost, vanusest või elupiirkonnast? Tule konverentsile ja saad teada!

Konverentsi saad jälgida ka Postimehe vahendusel!

9.30–10.30 Registreerumine, kerge hommikueine
10.30–12.30 AVASESSIOON

Päeva juhib Kristo Elias

10.30–10.40 Avasõnad

  • Tanel Kiik, sotsiaalminister
  • Rain Laane, Eesti Haigekassa juhatuse esimees

10.40–11.00 Keskkonna mõju inimese tervisele

Prof Helen Sooväli-Sepping, Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut

11.00–11.20 Kuidas ümbritsev keskkond meie käitumist kujundab?

Heidi Reinson, KantarEmor, käitumisteaduste juhtekspert

11.20–12.00 Tervist toetav ruumiline planeerimine kohalikus omavalitsuses

Dr. Laurence Carmichael, WHO Tervislike linnakeskkondade koostöökeskus, Arhitektuuri ja keskkonnaehituse osakond, Lääne-Inglismaa Ülikool

12.00–12.20 Õpilaste tervist mõjutav keskkond. Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuring 2018.

Tiia Pertel, Tervise Arengu Instituut, tervise ja heaolu edendamise keskuse juht

12.20–12.30 Aasta tervisesõbra auhindade üleandmine
12.30–13.30 Lõuna
13.30–15.00 PARALLEELSESSIOONID

I Liikumist ja söömist mõjutav keskkond kodus, lasteaias ja koolis

Sessiooni juhib Urmo Reitav, haridusuuendaja

  • Lasteaedade liikumisuuringu tulemuste tutvustus läbi keskkonna prisma. Alice Haav, Tervise Arengu Instituudi laste ja noorte valdkonna vanemspetsialist
  • Hea praktika näide: Tallinna 32. Keskkooli Spordivaim - üle keha ja mõistuse. Meelis Raiend, Tallinna 32. Keskkooli spordijuht ja kooli vilistlane Johan Pastarus
  • Hea praktika näide: Tervise, heaolu ja koostöö edendamine Tallinna Meelespea lasteaias. Jaanika Reinik, õpetaja ja Anneli Lõokene, liikumisõpetaja
  • Vanemate ja kodukeskkonna mõju laste toitumis- ja liikumisharjumustele. Ailen Suurtee, SA Tallinna Lastehaigla ja MTÜ Peaasjad kliiniline psühholoog

II Töökeskkond – psühhosotsiaalsed riskid, tööstress ja selle ennetamine

Sessiooni ja arutelu juhib Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Meeli Miidla-Vanatalu.

Paneelis osalevad töökeskkonna konsultant Piret Kaljula ja järelevalve osakonna juhtaja Silja Soon.

Vaatleme kolme erinevat töökeskkonna psühhosotsiaalse ohuteguri mõjust tingitud olukorda töötaja, tööandja ja tööinspektori vaates. Iga loo lõpus saavad osalejad avaldada oma arvamust, esitada küsimusi ning teha ettepanekuid, kuidas nemad olukorra lahendaksid või mida sellise olukorra ennetamiseks teha saaksid.

III Simulatsioonimäng „Elukeskkonna planeerimine“ (HPP projekt)

Mängu juhib Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži projektijuht Kairi Märk                    

Sessioonil seatakse fookusesse füüsiline elukeskkond ning terviseteadlikkus.Läbi simulatsioonimängu antakse osalejatel võimalus keskkonna teemadel kaasa rääkida ning uute lahenduste otsinguil mõtteid vahetada. Simulatsiooni tulemusena luuakse mitu erinevat elukeskkonna plaani, mida mängu lõpus kommenteerivad linnaplaneerimise vaatest Elo Kiivet ning tervisedenduse seisukohalt Liis Kesa.

Rohkem infot mängu kohta leiate siit.
Sessioon viiakse läbi eesti ja inglise keeles.

IV Võimalused elukeskkonna kujundamisel – tervisliku toitumise soodustamine

Sessiooni juhib Anu Aaspõllu, Tervise Arengu Instituudi toitumisuuringute osakonna vanemteadur.

Sessiooni eesmärk on leida üheskoos lahendusi, et muuta inimesi igapäevaselt ümbritsevaid keskkondi tasakaalustatud ja mitmekesist toitumist soodustavamaks. Laudkondades arutletakse erinevate keskkondade näidetel, mis on praegu hästi ja mida saaks veel paremaks teha. Mõned näited tervist toetavatest valikutest on tervislik toiduahel tootjalt tarbijani, tervisliku toiduvaliku propageerimine, toidu koostise ja töötluse hindamine, tervislike toodete vabatahtlik märgistamine, toidutoodete paigutus kaupluses, toidu hinnastamine toetamaks tervislikke valikuid, puu- ja köögiviljade pakkumine töötajatele töökohal.

V Andmed kohalike omavalitsuste teenistuses – vajadused ja võimalused

Sessiooni juhib Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakonna juhataja Hede Sinisaar.

Sessioon keskendub sellele, kuidas kohalikus omavalitsuses edukalt tervisepoliitikat kujundada, kuidas kasutada olemasolevaid andmeid ja mida on täiendavalt vaja. Laudkondades arutletakse tervisepoliitika valikute ja prioriteetide seadmise üle ühe Lõuna-Eesti piirkonna andmestiku näitel.

VI Psühhosotsiaalne keskkond, sõltuvused ja tervis (HPP projekt

Sessiooni avab ja juhib Haapsalu kolledži Tervisejuhi õppekava kuraator Hele Leek-Ambur.

Ettekannetega antakse ülevaade psühhosotsiaalse keskkonna mõjust vaimsele tervisele, keskendutakse sõltuvuskäitumisele ning tervise eest seismisele.

  • Sõltuvuste osas teeb ettekande psühholoog ja koolitaja Indrek Linnuste.
  • Vaimse tervise teemale keskendub Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste instituudi vanemteadur ja sotsiaaltervishoiu professor Merike Sisask.

15.00–15.30 Paus
15.30–16.30 LÕPUSESSIOON
15.30–16.20 Paneelarutelu: Tervist toetav keskkond aastal 2030
16.20–16.30 Kokkuvõte

*Konverentsi korraldajatel on õigus teha päevakavas muudatusi