Üritus

COST projekt SHIINE raames toimub seminar disaini rollist sotsiaalses innovatsioonis

ÜTI eestveetud COST projekt SHIINE raames toimub 17. veebruaril loeng teemal "Disain sotsiaalse heaolu nimel: kuidas disain toetab sotsiaalset innovatsiooni kultuuriliselt põhjendatud viisil". 

logod

 

17. veebruaril on toimumas avalik veebiloeng professor Joyce Yee'ga disainist sotsiaalseks hüvanguks.

ÜTI eestvedamisel COST projekt SHIINE raames on 17. veebruaril 18.30-19.30 toimumas sissejuhatav loeng teemal "Disain sotsiaalse heaolu nimel: kuidas disain toetab sotsiaalset innovatsiooni kultuuriliselt põhjendatud viisil". 

Ajalooliselt on disaini väärtus sageli määratletud selle majandusliku panuse abil kaubamärkidesse, toodetesse, teenustesse ja süsteemidesse. Disaini kasutatakse nüüd üha enam sotsiaalse panuse andmiseks, eriti sotsiaalse innovatsiooni valdkonnas, kus luuakse sotsiaalse vajaduse rahuldamiseks uusi ideid, tooteid, teenuseid, mudeleid, turge ja protsesse.

Uus disaini roll on küll teretulnud, kuid on tekitanud hulga uusi küsimusi: kui hästi on disaineri elukutse selles uues ruumis tegutsemiseks sobiv? Lääne-põhine disaini kontseptsioon tekkis tingimustes, mille tõid kaasa industrialiseerimise, modernsuse ja majandusarengu ideaalid. Siis pole üllatav, et sellised väärtused nagu paljundatavus, mastaapsus ja universaalsus domineerivad endiselt disainidiskursuses ja teoorias.

Joyce'i töö on keskendunud selle domineerimise vaidlustamisele, vaadates, kuidas disaini praktiseeritakse teistes sotsiaalsetes, poliitilistes ja majanduslikes kontekstides. See loeng põhineb tema uuringutel Kagu-Aasias, piirkonnas, kus on erinevad kultuurid, kogukonnad ja ajalugu. Ta kasutab piirkonna näiteid, et illustreerida, kuidas disain võimaldab muudel väärtustel, nagu hoolivus, austus ja vastastikkus, toetada kujundamisel kultuuriliselt mitmekesisemat lähenemist.

Joyce Yee on Northumbria disainikooli disaini ja sotsiaalse innovatsiooni professor. Joyce'i uurimuses uuritakse, kuidas disaini kasutatakse organisatsioonides uuenduslike tavade loomise kaudu muutuste toetamiseks, võimaldamiseks ja juhtimiseks. Ta asutas 2015. aastal koos Austraalia RMIT-i dr Yoko Akamaga virtuaalse õppevõrgustiku sotsiaalse innovatsiooni praktikutele, kes kasutavad disaini oma töö toetamiseks võrgustikku Designing Social Innovation in Asia-Pacific (www.desiap.org). Ta on kirglik sotsiaalse hüve kujundamise vastu ja pooldab kultuuriliselt mitmekesiseid ja kohalikult asjakohaseid tavasid, mis seavad väljakutse domineerivatele industrialiseeritud ja läänekesksetele disainimudelitele. Lisateave prof Joyce Yee kohta, Northumbria disainikool

Registreeru siin veebiloengule

Selle loengu otseülekanne toimub veebis Blackboard Collaborate kaudu - palun kasutage Google Chrome'i või Microsoft Edge'i - muud brauserid ei pruugi ühilduda.