Õpingud

Emakeeleolümpiaadi lõppvoor keskendus laenamisele

19. ja 20. märtsil korraldas Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut riikliku emakeeleolümpiaadi lõppvooru teemal „Võõrast omaks ehk Laenamine keeles ja kultuuris“. Olümpiaadil osales kokku 82 õpilast, kes saavutasid jaanuaris toimunud maakondlikes piirkonnavoorudes parimaid tulemusi.

raamatud

Selleaastane, järjekorras juba 36. emakeeleolümpiaad toimus esimest korda virtuaalselt ja õpilased lahendasid ülesandeid Moodle'i keskkonnas. Kokku oli õpilastel lahendada kümme ülesannet, mis kõik keskendusid laenamisele, kuid mille teemad varieerusid eesti keele ajaloost, laensõnade õigekirjast, keelemaastikest kuni eesti nimede ja kirjandustekstide laenamiseni.

Võitjad selgitati välja kolmes vanuseastmes: 7.–8. klass, 9.–10. klass ja 11.–12. klass. Olümpiaadi žüriisse kuulusid Reili Argus, Merilin Aruvee, Helen Hint, Annika Hussar, Helin Kask, Geidi Kilp, Andra Kütt, Joosep Susi ja Annika Viht.

Emakeeleolümpiaadi noorima vanuseastme võitis Andre Viitamees Tallinna Reaalkooli 8. klassist (õpetaja Kristi Koit), keskmise vanuseastme Liis Alver Tallinna Prantsuse Lütseumi 10. klassist (õpetaja Maris Sinka) ja vanema vanuseastme Mattias Kerge Läänemaa Ühisgümnaasiumi 12. klassist (õpetaja Monika Undo).

Täielikud tulemused leiab olümpiaadi kodulehelt.

Emakeeleolümpiaadi žürii esimehe Reili Arguse sõnul nõudis seekordne olümpiaad õpilastelt oskust eri keeleallikaid, nii sõnaraamatuid kui ka muid materjale kasutada ning nende põhjal üldistusi teha. „Kui alguses kartsid korraldajad pisut seda, et kõikide materjalide kasutamise võimalus põhjustab ühtlaselt väga head tulemused, siis osutus see kartus asjatuks ning ülesannete eest saadud punktid näitasid ilmekalt, et õpilastel on erinevad info leidmise oskused ja üldistusvõime,“ rääkis Argus. Kokkuvõtlikult võib siiski öelda, et õpilased said olümpiaadiülesannetega väga hästi hakkama.

Olümpiaadi toimumist rahastas Haridus ja Teadusministeerium.

Lisateave: Reili Argus, emakeeleolümpiaadi žürii esimees, reili.argus@tlu.ee.