Ilmus e-õpik vene keele kui võõrkeele tunni ettevalmistamisest ja läbiviimisest

Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste instituudi dotsendid Irina Moissejenko ja Natalia Tšuikina ning Kasvatusteaduste instituudi emeriit-dotsent Natalia Maltseva-Zamkovaja on avaldanud e-õpiku „Как подготовить и провести урок русского языка как иностранного“.

ETERA
E-õpik vene keele kui võõrkeele õpetamisest

Autorid jagavad oma kogemust alustavate õpetajatega, et aidata neil vene keele kui võõrkeele tunde ette valmistada ja läbi viia.

Õpikus käsitletakse aspekte, mis vajavad kaasaegsete õpetajate tähelepanu: metoodika terminite teadmised, osaoskuste ja keele aspektide õpetamismetoodika, vene keele õpetamise kulturoloogiline aspekt, õppematerjali organiseerimise erinevad viisid ja võtted, õpilase erivajadustega arvestamine jmt.

Ühtlasi pakutakse konkreetseid soovitusi, antakse tunnikavade näiteid ning viidatakse vastavale teadus-metoodilisele kirjandusele.

Õpik on avaldatud elektrooniliselt ning asub ETERA keskkonnas.