Pressiteade

Julia Kuznetski valiti anglistika tenuuriprofessoriks

Tallinna Ülikooli Senati istungil valiti Humanitaarteaduste instituudi anglistika tenuuriprofessoriks Julia Kuznetski.

Julia Kuznetski
Julia Kuznetski

Julia Kuznetski (Tofantšuk) on Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste Instituudis (TÜHI) töötanud senini briti kirjanduse dotsendina. Oma doktoritöös uuris ta identiteedi konstrueerimist tänapäeva inglise naiskirjanike loomingus. Tema arvukad rahvusvahelised publikatsioonid käsitlevad tänapäeva ingliskeelset kirjandust ja kultuuri, soouurimust, ökokriitikat, ökofeminismi, diasporaa- ja migratsiooni kirjandust ning kirjandusteooriat.

Oma teadustöös keskendub Julia Kuznetski päevakajalistele teemadele, sh kliimamuutus, inimese ja keskkonna põmumine, õiglus ja võrdõiguslikkus ning nende peegeldus kirjanduses ja kultuuris (sh kunst ja film). Nendel teemadel on ta välja töötanud üliõpilaste seas populaarseid erikursusi ja temaatilisi loenguid erinevatel akadeemilistel tasemetel (BA kuni PhD). Ta on õpetanud ka kõiki briti kirjanduse ajaloo perioode renessansist tänapäevani, kirjandusteaduse metodoloogiat ning praktilist inglise keelt kõrgel akadeemilisel tasemel.

Julia Kuznetski on juhendanud eesti esimest ökokriitika-alast doktoritööd ja panustanud mitme õppekava arengusse. Lisaks kuraatori rollile juhib ta käesoleval õppeaastal TÜHI õppekolleegiumi. Julia Kuznetski on mitme rahvusvahelise erialase seltsi liige ning Tallinna ülikooli soouuringute uurimisrühma asutav liige.