Teade

Koguteos Translation under Communism koondab uurimusi tõlkeajaloost kommunistlikes režiimides

Koguteos Translation under Communism on esimene koondülevaade tõlkimise ajaloost Nõukogude Liidus ja teistes Ida-Euroopa kommunistlikes režiimides.

Translation under Communism
Palgrave Macmillan

Kirjastuses Palgrave Macmillan ilmunud raamatu on koostanud ja toimetanud Christopher Rundle, Anne Lange ja Daniele Monticelli.

Raamatus käsitletakse nõukogude võimu diktaadi tingimustes kujunenud tõlkepraktikaid Venemaal, Ukrainas, Jugoslaavias, Ungaris, Ida-Saksamaal, Tšehhoslovakkias, Bulgaarias ja Poolas. Tõlgete uurimine ei ole kogumiku autorite silmis keelelise koodivahetuse kirjeldamine, vaid võimalus mõista ajalugu. Totalitaarses riigikorras on kontroll kultuurikontaktide üle strateegilise tähtsusega ja tõlkepraktikate jälgimine on võimumehhanismide toimimise ja sotsiaalajaloo uurimiseks paljutõotav võimalus. Erinevates peatükkides on vaatluse all tõlkimise institutsionaalne ja sotsiaalne taust, käibinud tõlkenormid, tõlke ja tõlkijate roll Venemaa ja Ida-Euroopa sovetiseerimisel ja sotsrealistliku kaanoni kehtestamisel, tõlkijate suhestumine võimu ja tsensuuriga ja tõlkimine kui võimalus teisitimõtlemiseks ja vastupanuks.

Oma interdistsiplinaarse lähenemisega astuvad koguteose peatükid dialoogi piirkondlike kultuuriajaloolaste ja tõlkeloo rahvusvahelise käsitlustega. Näidates, et tõlkeuuringud peavad lähtuma konkreetse maa sotsiaalpoliitilistest oludest ja neil on anda oma panus ajaloolisse teadmisse.

Koguteose väljaandmist toetas Eesti Teadusfondi grant PRG1206

Täpsema saab raamatu kohta lugeda SIIT.