Tutvustus

EL COSTi võrgustumisprojekti CA19102 "Language in the Human-Machine Era" (LITHME, www.lithme.eu) juhtkomitee liige

Uurimisvaldkonnad

2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused; CERCS ERIALA: S281 Arvuti õpiprogrammide kasutamise metoodika ja pedagoogika ; PÕHISUUND: Arvutipõhine keeleõpe

2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; CERCS ERIALA: H360 Rakenduslingvistika, võõrkeelte õpetamine, sotsiolingvistika ; PÕHISUUND: arvutilingvistika, korpuspõhine kasutusgrammatika, morfosüntaks