Tallinna Ülikooli tagasiside süsteemi (kogumine, analüüsimine ja avalikustamine) reguleerib tasemeõppe tagasiside kord. Tagasisidet küsitakse erinevatelt sihtgruppidelt eesmärgiga tasemeõppe protsesse korraldada ja jooksvalt arendada. Täpsema ülevaate saab järgnevalt jooniselt. 

Tagasiside terviklik jaotus Tallinna Ülikoolis

Üleülikoolilised üliõpilaste tagasisideküsitlused viiakse läbi õppeinfosüsteemis (ÕIS). ÕIS-i tagasiside eesmärkide ja süsteemi kohta on võimalik täpsemalt lugeda siit.