Tutvustus

Erialad: klassiõpetaja (INT), kutsepedagoogika (BA), kutseõpetaja (MA), mitme aine õpetaja (MA), noorsootöö (RKH), noorsootöö korraldus (MA), pedagoogika (BA), sotsiaalpedagoogika (BA). Õppimine välismaal (Erasmus+ vahetusõpingud, välispraktika)

Põhitööülesanded

Õppimise, õppetöö korralduse ja õpioskuste tugitegevuste läbiviimine

Nõustamine õppekavaga seotud küsimustes

Üliõpilaste avalduste läbivaatamine

Õpingukavade koostamise nõustamine

Õpingukaartide korrastamine ja väljastamine

Õppeteenustasu arvete koostamine

Akadeemiliste liikumiste korralduste algatamine

VÕTA taotluste edastamine hindamiseks

Tõendite väljastamine