Konverents

X mitmeteaduslik eesti teaduskeele konverents

X mitmeteaduslik eesti teaduskeele konverents koostöös Eesti Teaduste Akadeemia ja Emakeele Seltsiga toimub 5.-6. detsembril 2024.

-

Lisa kalendrisse

iCal calendar

Ootame osalema teadlasi, õppejõude, doktorante, magistrante ning teadustekstide eestindajaid ja toimetajaid.

Käsitletavana on oodatud (välistamata muud eesti teaduskeelt puudutavat):

  • teadus- ja üldkeele vastastikmõju;
  • teadusartiklite ja monograafiate keelepruuk, sh kirjutaja või toimetaja seisukohast;
  • kõrgkooliõpikute jm õppevahendite keel, selle voorused ja puudused;
  • kõikide erialade lõputööde ja doktoriväitekirjade või nende kokkuvõtete eesti keele eritelu, sh juhendaja seisukohast;
  • kuidas luua ladusat ja täpset eestikeelset teadus- ja õppeteksti ja kuidas seda looma õpetada, sh eesti teaduskeele õppe olukord;
  • teadusteksti tõlkimine eesti keelde ja eesti keelest võõrkeelde.

Ettekande pikkus kuni 20 minutit (+ küsimused ja arutelu). Oodatud on ka vaatmikud suuruses A0 või A1. Ettekande või vaatmiku lühitutvustust palume 30. oktoobriks 2024 mahus kuni 2500 tärki (v.a allikaviited) aadressil teaduskeel2024@tlu.ee docx, doc või odt vormingus. Pakutu vastuvõtmisest teatame 11. novembriks 2024.

NB! Konverentsiga seoses saab korraldada mistahes valdkonna või eriala eesti teaduskeele probleemistikule keskenduva minisümpoosioni või töötoa. Sellekohase soovi (pealkiri, lühitutvustus, teemajuhi nimi, eeldatav kestus) palume saata 1. oktoobriks 2024 aadressil teaduskeel2024@tlu.ee. Osaleda saab tasuta. Palume registreeruda hiljemalt 25. novembril 2024 TLÜ konverentsikeskuse registreerimisvormi kaudu, mis avatakse septembris.