Strateegilise partnerlusena näeb Tallinna Ülikool teadusvaldkondade üleseid ja/või koostöövormilt mitmekesiseid kahe- või mitmepoolseid suhteid. Need on suunatud partnerite koosloomele ja pikaajaliste eesmärkide saavutamisele.

Strateegiline partnerlus ülikooli ja ettevõtte vahel hõlmab kombinatsiooni erinevatest tegevusvormidest:

  • kaasamine organisatsiooni arengus ja koosloome,
  • töötajate mobiilsus,
  • infovahetus,
  • arendusprojektid,
  • õppepraktikad,
  • ettevõtlusdoktorantuur,
  • laborite kasutamine. 

Näiteid edukatest koostööprojektidest leiate EXU kodulehelt.

Meie strateegilised partnerid

Demek CNC OÜ

Tallinna Ülikool ja Demek CNC OÜ sõlmisid koostöölepingu, et koos anda hoogu digitaliseerimisele ning koostöörobotite kasutamisele ettevõtluses, hariduses ja teaduses.

Demek CNC OÜ juhatuse esimees Peeter Sekavin peab koostööd ülikooliga oluliseks. “Koostöö raames saame jagada oma kogemusi ja teadmisi robootika õpetamises ning arendamises,” selgitas Sekavin.

Demek CNC OÜ on ettevõte, mis tarnib roboteid, metallitöötlemispinke, -tarvikuid ja -tööriistu ning tegeleb automatiseerimisega. Koos ülikooliga on hiljuti ühiselt piloteeritud 40 tunnine koolitus “Minu tulevikukolleeg robot”.

Koolitus toimus õppijate jaoks küll täielikult distantsilt, kuid õppejõud rakendasid ülikooli EDUSPACE laborist erinevaid kaasava õppe meetodeid, sh simulatsioone, et koolitusel osalejad saaksid esmased teadmised robotkäe rakendamise võimalustest oma ettevõtte tööprotsessi automatiseerimisel. „Lõpuesitluseks ülikooli personaalseks konktaktõppeks kohale tulnud osalejad said distantsilt õpitud koostöise robotkäe programmeerimisega väga hästi hakkama,“ rõõmustas TLÜ Haridusteaduste instituudi ettevõtluskoostöö ja innovatsiooni peaspetsialist Janika Leoste.

Leoste sõnul on nii tööprotsesside ümberkorraldamine, rutiinse töö automatiseerimine kui ka töökohal õpe üksteisest lahutamatud ning vajavad parimate lahenduste väljapakkumiseks ülikooli ja ettevõtete vahel pidevat teadus-arenduskoostööd.

Sõmitud raamlepe näeb ette koostööd kolmes valdkonnas - arendus- ja innovatsioonikoostöö, teadusalane koostöö ning õppealane koostöö. Koostöö tulemusel luuakse lepingu partneritele uut väärtust ning panustatakse haridusvaldkonna digitaalse transformatsiooni arengusse laiemalt. Koostööle annab lisaväärtust mõlema osapoole teadmiste, oskuste, kogemuste, intellektuaalse potentsiaali ja aineliste ressursside kasutamise võimalus.

Vaata lisaks: Koostöörobotid hariduses ja elukestvas õppes

Datel AS

Tallinna Ülikool ja AS Datel sõlmisid koostöölepingu, et panustada igakülgsesse arengusse hariduse valdkonna digitaalses transformatsioonis.

„Meil on hea meel, et oleme jõudnud Dateliga strateegilise partnerluseni, mis on suunatud partnerite koosloomele ja pikaajaliste eesmärkide saavutamisele. Kasutades mõlemapoolseid teadmisi, kogemusi, intellektuaalset potentsiaali ja ainelisi ressursse, saame ühiskonnale luua uut väärtust,“ sõnas Tallinna Ülikooli arendusprorektor Katrin Saks.

Strateegiline partnerlus on koostöövorm kolmes valdkonnas. Arendus- ja innovatsioonialane koostöö läbi erialase vastastikuse mobiilsuse, info- ja oskusteabe vahetuse, võrgustumise, ühisürituste korraldamise, messidel jm üritustel ühiselt osalemise. Teadusalane koostöö hõlmab oskusteabe vahetust, taristu kasutamist ja ühistegevuste läbiviimist. Lisaks õppealane koostöö täiendusõppe ja tasemeõppe valdkonnas, kus rakendatakse praktika- ja ettevõtlusdoktorantuuri võimalusi, külalisseminare ja -loenguid.

TLÜ haridusteaduste instituudi ettevõtluskoostöö ja innovatsiooni peaspetsialist Janika Leoste kinnitusel on koostöös Dateliga juba hoogsalt käivitunud.  Lisaks kevadel ühiselt läbi viidud miniloengute sarjale erinevate täiendkoolituste raames, on Datel seotud ka ÕPPES uurimisgrupiga, mis alustab sügisel ülikooli uuringufondi toetust saanud uue uuringuga „Õppimine ja õpetamine ülikoolis. Uute tehnoloogiate ja meetodite integreerimine ülikooli õppes“. ÕPPES uurimisgrupi juhi, andragoogika dotsent Larissa Jõgi sõnul on jätkusuutlik kõrgharidus seotud uute infotehnoloogiliste lahenduste, interdistsiplinaarsete lähenemiste, uudsete meetodite ja valdkondade üleste haridusinnovatsioonide kasutuselevõtuga, seetõttu on koostöö Dateliga väga vajalik ja edasiviiv. „Tegime Dateliga koostööd ka ELU projekti „Ühesõppimine ja ühesõppijad kõrghariduses - üliõpilastelt õppejõududele“ raames, kus rakendati kaasavatele ja disainpõhimõtetele lisaks Dateli know-how“, lisasid projekti juhendajaks olnud Jõgi ja Leoste.

Datel on üks vanimaid IT-ettevõtteid Eestis ning üks väheseid suuri IT ettevõtteid, mis põhineb Eesti erakapitalil. Ettevõtte käive oli 2018. aastal üle 13 miljoni euro, ettevõttes töötab ligi 100 spetsialisti.

Vaata lisaks: Kaasaegsed õpilahendused ülikooli ja ettevõtete koostöös

Koostööpüramiid

Meie kontaktid:

Nimi Amet Ruum E-mail Tel. nr.
Katrin Männik juhataja  A-230  katrin.mannik@tlu.ee +372 640 9379 
Külliki Tafel-Viia EXU valdkonna juht  A-229  kylliki.tafel-viia@tlu.ee +372 640 9361 
Ingrid Hindrikson ettevõtluskoostöö ekspert  A-109  ingrid.hindrikson_01@tlu.ee +372 619 9516