Pressiteade

Uued audoktorid

Tallinna Ülikooli senat nimetas ülikooli audoktoriteks Helle Metslangi ja Lazar Fleishmani.

helle metslang
Helle Metslangi foto autor: Andres Tennus

Helle Metslang (snd 1950) on väljapaistev keeleteadlane, Tartu Ülikooli emeriitprofessor ning Emakeele Seltsi pikaaegne esimees, Academia Europaea liige. Aastakümneid on ta olnud juhtivaid eesti keele uurijaid, õppejõude ja eesti keeleelu suunajaid, tänavu pälvis ta ka Wiedemanni keeleauhinna.

Tihedalt on Metslang olnud seotud ka Tallinna Ülikooliga: aastatel 2000–2006 ta siin eesti keele professor, 2006–2013 vanemteadur. Just tema algatas TLÜs väga olulise ühiskondliku panusega keeletoimetaja magistrikava loomise ning tugevdas oluliselt ülikooli lingvistikauurimise traditsiooni.

 

 

 

 

Lazar Fleishman (snd 1944) on rahvusvaheliselt tunnustatud vene kirjanduse asjatundja, keda peetakse kaasaegse välisvene slavistika üheks liidriks. Professor Fleishmani sulest on ilmunud hulk raamatuid ja hulgaliselt teaduslikke artikleid vene 19.saj ja 20.saj kirjandusest, vene diasporaa ajaloost, Baltimaade kultuuride sidemetest jne. Ta on mitmete raamatusarjade ja rahvusvahelise levikuga ajakirjade toimetuskolleegiumi liige, mille hulka kuuluvad ka kaks Tallinnas ilmuvat jätkuväljaannet: Slavica Revalensia ja Studia Slavica. Just tänu professor Fleishmanile tekkis ka side Tallinna Ülikooli ja Stanfordi Hooveri arhiivi vahel.

Mõlema audoktori nimetamiseks tegi ettepaneku Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut.