Andres Kollistile Teaduste Akadeemia medal

Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu direktor Andres Kollist pälvis Eesti Teaduste Akadeemia medali ulatusliku panuse eest akadeemia nähtavuse suurendamisel.

Andres Kollist

Andres Kollist on Teaduste Akadeemiaga seotud juba aastast 1971, kui ta asus peale ülikooli lõpetamist inserenina tööle Eesti NSV Teaduste Akadeemia Eksperimentaalbioloogia Instituuti, hiljem oli ta Keemia Instituudis aspirant, noorem-, vanem- ja juhtivteadur. Tema eestvedamisel loodi Teaduste Akadeemia Keemia Instituudis geelistuvate polügalaktaanide uurimise töörühm. 1981. aastal kaitses Kollist keemiateaduste kandidaadi kraadi. Andres Kollist on olnud ka pikaajaline riigiametnik, Eesti Riikliku Migratsiooniameti ning Kodakondsus- ja Migratsiooiniameti peadirektor. Kollist on olnud Audentese ülikooli rektor, professor. 
Alates 2003. aastast töötab Andres Kollist Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu direktorina.
„Akadeemia kõrgeima autasu saamine oli tõeline üllatus ja tuleb tunnistada, ka väga liigutav. Olen elanud justkui kolme elu – teadus, riigitöö ja ülikool. Aga oma olemuselt pean end ikka kõige enam teadlaseks. Mul on väga hea meel, et oleme Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu digikeskuses seadnud eesmärgiks digiteerida ning ETERA-s nähtavaks teha võimalikult kõik Eesti ja Eestiga seotud teadustekstid. Hea meel on ka selle üle, et endine Teaduste Akadeemia raamatukogu, kuuludes Tallinna Ülikoolile on säilitanud oma väärika sisu ja funktsiooni,“ lausus Kollist akadeemia medali saamist kommenteerides.
Jõulueelsel vastuvõtul andis Akadeemia asepresident Arvi Freiberg välisliikmediplomid arvutiteadlasele Margus Veanesile ja keeleteadlasele Raimo Raagile. Samas anti üle akadeemia medalid – lisaks Andres Kollistile tunnustati medaliga ajaloolast Erki Tammiksaart ja endist teaduste akadeemia töötajat Helle-Liis Help’i.
Teaduste Akadeemia medalid anti üle 17. detsembril pidulikul vastuvõtul Teaduste Akadeemia saalis, kus inaugureeriti akadeemia välisliikmed. 
Eesti Teaduste Akadeemia medal on Akadeemia kõrgeim autasu, mida antakse üksikisikutele suurte teenete eest Eesti teaduse arendamisel või selle arendamisele kaasaaitamisel, samuti teenete eest Eesti Teaduste Akadeemia ülesannete täitmisel.