Sisseastumine

Tallinna Ülikooli esitati ligi 9700 sisseastumisavaldust

Käesoleval aastal esitati Tallinna Ülikooli ligikaudu 9700 sisseastumisavaldust, mis on üle 17 protsendi rohkem kui eelmisel aastal. Sel nädalal lõppenud avalduste vastuvõtt näitab sarnaselt varasemate aastatega suurt huvi psühholoogia, õpetajakoolituse ning ka teiste haridusteaduste erialade vastu. Tallinna Ülikooli psühholoogia bakalaureuse (BA) õppekava, kuhu esitati 773 avaldust, oli kõigi Eesti kõrgkoolide õppekavade vastuvõtu võrdluses kõige populaarsem.

Tallinna Ülikool

Tallinna Ülikooli õppevaldkonna juhi Helen Joosti sõnul on psühholoogia eriala olnud läbi aastate Tallinna Ülikooli kõige suurema avalduste arvuga eriala. Eelmisel aastal esitati psühholoogia BA õppekavale  718 avaldust, 2022. aastal 748 avaldust. “Vaimse tervise muresid kajastavad mitmed hiljutised uuringud (näiteks 2022. a. Inimarengu aruanne; Eesti rahvastiku 2022.a. vaimse tervise uuring), mille põhjal võib öelda, et lähemal ajal suureneb vajadus vaimset tervist toetavate tegevuste ja teenuste järele. Tallinna Ülikool mõistab seda vajadust ja võtab käesoleval aastal vastu 10 bakalaureuse üliõpilast rohkem kui varem, kokku 50 üliõpilast,” selgitas Joost.

Eesti kõrgkoolide maineuuringust (Kantar Emor 2024) tuli välja, et noorte vanusegrupis (15-24 aastased) on võrreldes 2024. aastaga tõusnud sotsiaal- ja käitumisteaduste ning õpetajakoolituse ja kasvatusteaduste maine. Kui varem vaadati rohkem IKT ja majanduserialade poole, siis nüüd on populaarsemaks muutumas sotsiaal- ja humanitaarteadused ning õpetajakoolitus. Tallinna Ülikooli haridusinnovatsiooni prorektor Kristi Klaasmägi sõnul kinnitavad seda laekunud sisseastumisavaldused - ligi kolmandik Tallinna Ülikooli esitatud avaldustest esitati õpetajakoolituse ning haridusteaduste õppekavadele. Haridusega seotud õppekavadele esitati 2023. aastal võrreldes 2022. aastaga üle 20 protsendi rohkem avaldusi, käesoleval aastal tõusis huvi veel 10 protsendi võrra. Kõige rohkem avaldusi laekus alushariduse pedagoogi, hariduse juhtimise ja eripedagoogika õppekavadele.

“Me näeme stabiilselt kasvavat huvi õpetajaks või tugispetsialistiks õppimise vastu - kui aastal 2019 esitati neil erialadel Tallinna Ülikoolis 1304 avaldust, siis 2024. aastaks on avalduste arv enam kui kahekordistunud, jõudes 2902 avalduseni.  Tallinna Ülikoolil täitub sel sügisel ka 105 aastat õpetajahariduse andmise algusest - mul on hea meel tõdeda, et meie õppejõud on endiselt Eesti hariduse suunajad ja teejuhid, kelle juurde soovitakse õppima tulla,” selgitas Klaasmägi. 

Magistriastmes oli avalduste arvu poolest sel aastal kõige populaarsem Tallinna Ülikooli uus rahvusvaheline ühisõppekava - tehisintellekti lahendused jätkusuutlikele ühiskondadele, millele esitati 438 avaldust. Õppekava on loodud Tallinna Ülikooli, Tampere Ülikooli ning Lusófona Ülikooli koostöös. Õppekava toetab Euroopa komisjoni rahastus.

Helen Joost: “Tehisintellekti arengud mõjutavad tuntavalt meie igapäevast elu ning on seeläbi väljakutseks nii üksikutele indiviididele, kogukondadele kui ka ühiskonnale laiemalt.  Õppekava, mis kolme Euroopa riigi koostöös neid tehisintellekti lahendusi uurib ning kasutada püüab, on ilmselt paljudele kandidaatidele põnev väljakutse.”

Vastuvõtueksamid kestavad Tallinna Ülikooli kuni 11. juulini. 12. juulil  avalikustatakse bakalaureuseõppesse vastuvõetute nimekirjad. Magistri- ja doktoriõppe nimekirjad avalikustatakse jooksvalt pärast vastuvõtueksami tulemuste selgumist, kuid hiljemalt 12. juulil.

2024 kõige populaarsemad õppekavad Tallinna Ülikoolis.

Kõige populaarsemad bakalaureuseõppe õppekavad olid:

 • Psühholoogia BA - 773
 • Alushariduse pedagoog BA - 553
 • Haldus- ja ärikorraldus BA - 380
 • Eripedagoogika BA - 342
 • Kehakultuur BA - 226

Populaarseimad magistriõppe õppekavad olid: 

 • Tehisintellekti lahendused jätkusuutlikele ühiskondadele MA - 438
 • Hariduse juhtimine MA - 131
 • Alushariduse pedagoog MA - 103
 • Eripedagoogika MA - 96
 • Võõrkeeleõpetaja MA - 86
 • Kutseõpetaja MA - 72