Juhendaja: Viktor Koshkin

Grupi suurus: kuni 10 osalejat

Sihtgrupp: kõik huvilised, soovitav on algteadmised fotograafiast

Koolituse hind: 180 eurot (lisandub käibemaks)

Sisu:

I päev - Valgusega modelleerimise põhitõed

Valgusega modeleerimine. Valgusskeem versus printsiip.
Valguse erinevad iseloomud: terav ja pehme valgus.
Peegelduv ja valgusallikast kiirgav valgus. Distants. 

Iseseisev töö: piltide tegemine lähtuvalt läbitud programmist

II päev - Valgusskeemid ja rakursid

Valgusskeemi valik lähtuvalt võtte eesmärgist ja modelli füüsisest.
Võttenurga ja võtteobjektiivi valik. Highkey ja lowkey valgusenäited. 

Iseseisev töö: piltide tegemine lähtuvalt läbitud programmist oma fotoprojekti ettevalmistused

III päev - Fashion photo

Fashion photo valgusskeemid, portree ja täispikkus. Erinevad lähenemised, sõltuvalt rõhuasetustest.
Keha modelleerimine. Make-Up olemus ja vajalikkus/mittevajalikkus modelleeringu osana.

Oma ettevalmistatud fotoprojekti analüüs ja tööplaani koostamine järgmiseks korraks

IV päev - Praktiline töö: ettevalmistatud projektide teostamine

Lisainfo ja registreerumine:

Katrin Sigijane
BFM koolitusjuht

aadressNarva mnt 27, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 6199 908, 509 6692