Koolitaja: Indrek Kornel, MA koreograafia TLÜ

Sihtgrupp: tantsijad, koreograafid, tantsuõpetajad

Grupi suurus: kuni 25 osalejat

Koolituse maht: kontaktõpe 8 akadeemilist tundi

Koolituse hind: 72 eurot, hind sisaldab käibemaksu

 

Koolituse eesmärk:

Kujundada teoreetilisi ja praktilisi teadmisi funktsionaalsest treeningust ning treeningu põhimõtete rakendamisest liikumise improvisatsiooni. 

Sisu:

Keha jaotatakse eri ühendusteks, mis rakendatakse liikumisse, kasutades terve keha töö printsiipi. Funktsionaalse treeninguga valmistatakse osaleja ette liikumiseks, mille kaudu saadakse kogemus keha ühenduste kasutamisest liikumise improvisatsioonis. Võimalus kogeda erineva eesmärgiga harjutuste jadasid, mis üleüldiselt parandavad keha sooritusvõimet. Õpituba põhineb suures mahus klassikalisel Pilatese treeningsüsteemil, täpsemalt Carola Strauss Trier koolkonna õpetaja Deborah Lessen edasi antud õpetustel. Improvisatsioonis lähtutakse David Zambrano improvisatsiooni õpetamise metoodikast ja loogikast, põhimõtteks on “Kasuta oma tervet keha, et liikuda”.

Õpiväljundid:

Osalenu:

  • teab funktsionaalse treeningu põhimõtteid ja mida tähendab terve keha töö printsiip;
  • oskab jagada liikuva keha eri ühendusteks;
  • mõistab ühenduste ja terve keha töö vahelisi seoseid;
  • oskab hinnata iseenda füüsises tugevaid ja nõrku külgi;
  • teab, kuidas liikuda efektiivsemalt, kasutades õpitud printsiipe 

 

Lisainfo:

Katrin Sigijane
BFM koolitusjuht

aadress: Narva mnt 27, 10120 Tallinn

Telefon: (+372) 6199 908, 509 6692

E-post: katrin.sigijane@tlu.ee