Õpingud

Üliõpilased astuvad Eestis esimesi samme rohelise filmitootmise poole

Valminud on keskkonda säästva filmitootmise juhend. Selle jaoks tutvuti erinevate olemasolevate juhistega ning analüüsiti erinevaid keskkonnasõbralikke võimalusi.

roheline filmitootmine

“Maailmas inimtegevuse tagajärjel aset leidvad keskkonnamuutused avaldavad ühe tugevamat mõju inimeste igapäevaelule. Olukord on väga keeruline, aga kui kõik majandusharud võtavad eesmärgiks oma jalajälje tuntava vähendamise, on veel lootus kollapsit vältida,” sõnab dokumentaalfilmi professor ja koostöö juhendaja Riho Västrik.

Uuringud näitavad, et ühe suurfilmi süsinikujalajälg on võrreldav umbes 11 miljoni kilomeetrise autoretkega. Lisaks on filmitööstusel suur mõju elurikkusele, veestiku seisundile ja mitmele teisele olulisele Maa taluvuspiirile. See seab säästvalt tegutsemise nõudmised ka filmi- ja teletööstusele. Mitmes Euroopa riigis (nt. Saksamaa) on need põhimõtted vormitud seaduseks, mõnes riigis on välja töötatud vastavad juhised. Eesti on riigi tasemel alles kaardistamas olukorda, et seejärel otsustada, missugused reeglid kehtestada. Rahvusvahelisel turul tegutsejatelt küsitakse juba praegu jätkusuutlikkuse märgist.

Esimeste juhiste kokkupanemiseks tutvusid üliõpilased erinevate märgiste, materjalide ning võimalustega, kuidas filmitootmist rohelisemaks muuta. Välja tuuakse ka rohepesu ohukohad. Lisaks analüüsiti ühe BFMi lühifilmi süsiniku jalajälge Eureca süsiniku kalkulaatoriga. Valminud materjalid on BFMi tudengitele mõeldes koostatud. 

Juhendajad: Riho Västrik, Jaanus Terasmaa, Anneli Ahven
Liikmed: Ralf Tafenau, Alisa Merkurieva, Ly Aurely Mekk, Karmel Naudre, Aleksandra Šprotser, Merli Vajakas, Doris Sünd, Erli Meinson, Johanna Mägin, Lysette Kadakas, Marian Kokk, Nadežda Muttonen

ELU ehk Erialasid Lõimiv Uuendus on Tallinna Ülikooli üleülikooliline õppeaine, mille raames viivad erinevate erialade üliõpilased koostöös juhendajatega ellu interdistsiplinaarseid projekte endale huvipakkuval teemal. ELU õppeaine eesmärk on toetada üliõpilaste üldpädevuste ja meeskonnatöö oskuste kujunemist läbi interdistsiplinaarse probleemipüstituse. Lähtudes probleemipõhise õpetamise ja õppimise sügavamast eesmärgist saavad ELU projektis kokku erineva õppetasemega, kultuuritausta ning kogemustega inimesed.