ALIEN koondab aktiivõppe kogemusi üle terve maailma

Tallinna Ülikool osales digitehnoloogiate instituudi nooremteaduri Triinu Jesmini ja tõsimängude dotsendi Martin Sillaotsa juhtimisel aasta alguses Malaisias rahvusvahelise Erasmus+ projekti ALIEN kohtumisel. Projekti eesmärk on koondada Euroopa ja Aasia parimad aktiivõppe praktikad insenerihariduses ning muuta need kättesaadavaks kõigile.

Malaysia

Aktiivõppe on katustermin, mis koondab enda alla õpetamispraktikad, kus tudeng ei ole mitte passiivne kuulaja, vaid aktiivne osaleja ja probleemide lahendaja. Uuringud näitavad, et mida aktiivsem on õpilane õppetöös, seda paremini ta uusi oskusi omandab.

ALIENi laiem eesmärk on Triinu Jesmini sõnul aktiivõppemeetodite, sealhulgas probleemipõhise õppe, tutvustamine ning populariseerimine kogu maailmas. Kitsam eesmärk on luua aga Euroopat ja Aasiat ühendav virtuaalne kogukond, kes ühiselt jagavad ning kasutavad aktiivõppe meetodeid ülikoolides inseneeria erialadel.

Malaya ülikoolis osalesid partnerid aktiivõppe töötubades ja arutasid projekti portaali vajaduste üle. Samuti jagasid ülikoolide esindajad oma kogemusi, kuidas igaüks saaks õppida teiste edulugudest ning samuti läbi kukkumistest. Projektis osalevad veel lisaks Eestile Kreeka, Portugali, Suurbritannia, Bulgaaria, Kambodža, Malaisia, Nepali, Pakistani ja Vietnami ülikoolide partnerid.

TLÜ on ALIENi projektis osa ülemaailmsest võrgustikust, mis võimaldab hakata ühiselt lahendama probleeme meeskonnas, kuhu kuuluvad tudengid üle terve maakera.

Esimesed tulemused: riiklike parimate praktikate raportid on juba olemas ning neid kasutatakse portaali loomisel. Peatselt hakatakse looma portaali, mis koondab endasse parimate praktikate "käsiraamatut" ning loob võimalused tudengitele meeskondade loomiseks ning probleemide püstitamiseks ja lahendamiseks.

Projekt ALIEN sai alguse eelmisel aastal ning kestab kolm aastat. Järgmine partnerite kohtumine toimub juuni keskpaigas Portugalis Porto linnas.

Rohkem infot projectalien.eu.

grupipilt