György Andras Schöpflin on Ungari päritolu tunnustatud Briti filosoof ja sotsiaalteadlane, kelle peamiseks uurimisvaldkonnaks on rahvuskuuluvuse ja omariikluse suhestumine poliitilise võimuga, erilise tähelepanuga postkommunistlikele riikidele. G. Schöpflin on mitme Kesk-Euroopale pühendatud teose autor ning ta on avaldanud ka mõned mõjukad raamatud rahvusluse probleemidest nagu „Nations, Identity, Power“ (2000) ja „Myths and Nationhood“ (koos Geoffrey Hoskingiga, 1997). Alates 2004. aastast on ta Euroopa Parlamendi Ungari saadik, kes resideerib Tallinnas. Prof Schöpflin oli kuni 2004. aastani seotud Londoni Ülikooliga, tänaseks on aastaid aktiivselt osalenud nii esineja kui korraldajana Tallinna Ülikooli rahvusvahelise suvekooli tegevuses ning suuresti tänu temale on õnnestunud kutsuda siia õpetama mitmeid esimese suurusjärgu nimesid. György Schöpflin on  konsultandina aidanud paljudel Tallinna Ülikooli õpetlastel luua rahvusvahelisi sidemeid eelkõige Suurbritannia ja Kesk-Euroopa kolleegidega ning leidnud võimalusi üliõpilastele stažeerimiseks.

György Andras Schöpflin promoveeriti Tallinna Ülikooli audoktoriks 18. märtsil 2010.