Teade

Haapsalu kolledžile 200 000 eurot tuge

Haridus- ja Teadusministeerium eraldas lisaraha ülikoolide regionaalsete kolledžite tugevdamiseks. Kokku 1,2 miljonist eurost suunati 200 tuhat eurot Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži paremaks toimetulekuks.

haapsalu troonilt

Kolledži direktori Heli Kaldase sõnul võiks eraldatud raha eelkõige investeerida personali- ja õppekavade arengusse, Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskuse tegevusse ning uuendada ka IT taristut. „Ideaalis võiks kolledžis olla regiooni majandust toetav magistriõppekava, mille võimalikkuse väljaselgitamisega oleme juba alustanud,“ sõnas ta.

Tallinna Ülikooli rektori kohusetäitaja Priit Reiska ütles, et lisaraha on kolledžile hädasti vaja: „Kõrghariduse üldises rahanappuses on ka kolledžitel väga raske. Me loodame, et ka edaspidi nähakse võimalust kolledžeid täiendavalt toetada, kuna nad teenivad lisaks hariduslikele ka regionaalpoliitilisi huvisid.“

Heli Kaldase sõnul seisneb Haapsalu kolledži tugevus eelkõige võimekuses kiiresti reageerida ühiskonna vajadusest tulenevatele muutustele, suunates õppekavade fookusi probleemkohtade lahendamisele. Olulisel kohal on täienduskoolituse pakkumine haridusasutustele ja ettevõtjatele.

Kolledži neli rakenduskõrghariduse õppekava on seotud OSKA raportite tööjõuvajaduse prognooside soovituste elluviimisega, mis oli ka üks kriteerium lisaraha kasutamisel. „Aeg on küps kutsuda ühise laua taha ka kõik Lääne maakonna institustioonid, ettevõtjad ja vilistlased, et leida uusi ühisosi omavahelises koostöös, värskendada teadmisi ootustest kolledžile,“ selgitas Kaldas.

Möödunud aasta lõpus kaardistati koostöövajadusi ja –võimalusi SA Läänemaaga, tõhusat koostööd tehakse Haapsalu Kutsehariduskeskusega ja mõõdukalt ka üldhariduskoolidega. Kolledži tegevusi toetab igati Haapsalu linn. Haapsalu kolledž on loonud ka igal aastal juurde 1-2 uut töökohta, sh on nii mõnedki uued tulijad loonud või loomas oma kodu Haapsallu.