Kolledžis tutvustatakse uuringu tulemusi

Uuringu tulemused

Olete oodatud osalema 23.11.2018 kell 10:00-12:00 (ruum 109) Haapsalu kolledžis toimuvale TERE KK uuringu "Eesti koolinoorte kehalise võimekuse testimine ja liikumisaktiivsus ning seda mõjutavad tegurid " tulemuste tutvustamisele, muuhulgas käsitletakse uuringus osalenud Läänemaa koolide tulemusi võrdluses kogu Eesti koolide tulemustega.