Pressiteated

Mootorsõidukijuhi koolituse tippkonverents

Tallinna Ülikoolis toimus konverents „Teooria ja praktika mootorsõidukijuhi koolituses“. Üks selle ajendeid oli viimasel ajal kõne all olnud väide, et autokoolis õppimisest ei ole oodatud kasu. See omakorda on käivitanud arutelu teemal, kas autokoole on üldse vaja või piisab sellest, kui vanemad lapsele sõidu selgeks õpetavad.

Liiklusraamat
„Theory and Practice in Driver Education“

„Konverentsil otsisimegi vastust küsimusele, kas see mõte on lihtsalt müüt või on sel ka mingi tõepõhi all,“ selgitas Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži liiklusohutuse õppekava kuraator ja lektor Heli Ainjärv, kes aastakümneid ametis ka Niguliste Autokoolis.

 

Konverents oli eriline ka esinejate taseme ja tuntuse poolest, teiste hulgas osalesid liikluspsühholoogia valdkonna üks tunnustatumaid teadlasi Esko Keskinen ja autokoolides õppijakeskset lähenemist propageeriv praktik Ian Edwards.

Tutvustati ka Eesti, Norra ja Soome koostöös ilmunud õpikut „Theory and Practice in Driver Education“. Tegemist on mootorsõidukijuhtide õpetajaid ettevalmistavate kõrgkoolide õpikikuga, mis annab ülevate põhimõtetest, kuidas korraldada autokoolis õpetust nii, et sellest ka kasu oleks.