Koolitus

Muutuste tuules mootorsõidukijuhi õpetajate õpe

auto tahavaatepeegel

15.09.2022. aastal alustab TLU  Haapsalu kolledžis mootorsõidukijuhi õpetajate baaskoolitus. Kakskümmend õpetajaks pürgijat saavad esmased praktilised ja teoreetilised teadmised, et alustada tööd autokoolis. Koolituse eesmärk on kujundada B-mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooninõuetele vastamiseks vajalikud pädevused, sest õpetajaks olemine tähendab enda pidevat täiendamist ja kunagi ei saa eeldada, et kõik teadmised on omandatud ja seetõttu kasutame koolituse läbiviimisel oma valdkonna parimate praktikute abi koolituse läbiviimisel.

Elame ajal, kus põlvkondade arusaam õppimisest ja teadmiste omandamisest on muutunud ning enam ei piisa pelgalt õpetajast klassi ees. Kõige suurem probleem on selles, et õpetaja püüab tulevasi juhikandidaate õpetada, aga esmatähtis on kahepoolne suhtlemine, õpilase aktiivsuse - ja kogemuste kasutamine, kaasamine, meeskonnatöö ja teadmiste jagamine. Tulevaselt õpetajalt eeldame juhendamise selgust, tähelepanu pööramist õppekvaliteedile ja arvestamist õpilase individuaalse arenguga.

Koolitusel pakume tulevastele õpetajatele lisaks klassikalistele liiklusalastele teadmistele veel haridusliku erivajadusega õppija äratundmist ja toetamist (HEV- hariduslik erivajadus), sest mõnikord erinevad õppijad oma võimetelt, taustalt ja isikuomadustelt sedavõrd, et nende õppimisvõimalusi on raske rahuldada harjumuspärasel ja kergesti kättesaadaval viisil. Liikluskommunikatsioonis arutletakse kommunikatsiooni vajadust turvalise liikluskeskkonna loomisel, meedia rolli meie liikluskäitumise mõjutamisel ning riskeeriva käitumise narratiivid sotsiaalmeedias aitavad eristada müüte ja väljamõeldiseid.

Oluline roll õppes on praktikatel ja praktilistel tegevustel ja nii läbitakse mitmed praktikad autokoolide juures, kus tulevased õpetajad saavad teadmised libedasõidu koolitusest, kuidas juhtida ja õpetada sõitmist pimedal ajal, millistele tingimustele tehnilises võtmes vastab tänapäeva sõiduk ja paljugi muud, mis ühele õpetajale tarvilik on.

Rohkem informatsiooni pakutavatest täiendkoolitustest saab kolledži kodulehelt - https://www.tlu.ee/haapsalu/koolitus/taienduskoolitused-20222023.