Koostöö

SAFE projekti avakohtumine

Interreg logo koos taustapildiga vanemast töötajast

Projekt Lahendused easõbralikele tööandjatele (SAFE) ühendab nelja partnerit erinevatest organisatsioonidest ja sektoritest kolmest Kesk-Läänemere regiooni riigist eesmärgiga tugevdada ja parandada vanemaealiste (55+) töötajate tööhõivevõimalusi tööturul läbi ühise koostöö. Kõigis partnerriikides töötab erinevatel põhjustel üha rohkem inimesi vanemas eas. Ometi seisavad vanemad töötajad sageli silmitsi eelarvamuste või diskrimineerimisega seotud väljakutsetega. Mitmetes valdkondades, eriti tervise ja heaolu alal, on märkimisväärne hulk vanemaid töötajaid, kes igapäevaselt annavad oma panuse organisatsiooni edusse. Organisatsioonid vajavad aga lihtsaid tööriistu ja teavet, et hinnata ning toetada vanemaid töötajaid nende tööelus. 

image-20240416103814-2

15.04.2024 kogunesid kõigi nelja partneri (Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledž, Metropolia University of Applied Sciences, Secretariat of the Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being ja Kuldne Liiga) meeskonnad Tallinna Ülikooli, et üheskoos panna paika edasine tegevuskava ning alustada projektitegevuste elluviimist. 

image-20240416103704-1

Projekti eesmärk on:

  • kolme riigi üleselt luua interaktiivne mudel easõbralikele tööandjatele - mudel loob üldise raamistiku vanusele sobivate praktikate jaoks;
  • mudeli piloteerimine töökohtadel - pilootfaasi eesmärk on kasvatada easõbralikku töökultuuri, alustades interaktiivsest enesehinnangust.
  • tagasiside kogumine ja analüüsimine: tagasisidet kogutakse tööandjatelt ja töötajatelt, et selgitada välja easõbralikud väljakutsed ja parendusvaldkonnad.
  • koolituse ja poliitikasoovituste levitamine - SAFE mudelit ja tulemusi levitatakse piiriüleselt peamistele sidusrühmadele, sealhulgas poliitikakujundajatele, avaliku ja erasektori tervishoiuasutustele ning piirkondlikele tervishoiuekspertidele.

Projekti rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond läbi Interreg Central Baltic 2021-2027 toetusprogrammi summas 1.005.991,75 €.

image-20240416103858-3

image-20240416103924-4